BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubak Wawrzyniec, Kurlus Robert, Kulig Arkadiusz
Tytuł
Determinanty cen czereśni na rynkach hurtowych na przykładzie WGRO w Poznaniu
Cherries price determinants on wholesale markets on the example of WGRO in Poznań
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2009, nr 1, s. 102-115, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Ceny produktów rolnych, Handel produktami rolnymi
Fruit, Agricultural prices, Agricultural trade
Firma/Organizacja
Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza SA
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie wpływu wybranych cech na ceny czereśni notowane na rynku hurtowym w oparciu o przykład WGRO S.A. w Poznaniu. Spośród badanych czynników największy wpływ na ceny czereśni miała liczba ofert sprzedaży owoców w danym dniu. Ceny owoców zależały także od wielkości owoców i okresu sprzedaży, a w najmniejszym stopniu od barwy skórki. Ponieważ najistotniejszym czynnikiem była liczba ofert sprzedaży, zatem kluczowym elementem uzyskania najwyższej ceny jest technologia uprawy, zbioru i przechowywania oraz dobór odpowiednich odmian, umożliwiające przeniesienie podaży owoców poza sezon największej kumulacji. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerbak W., Rajzer M.: Giełdy towarowe - założenia i rzeczywistość. Handel Wewnętrzny, nr 3, 1991.
 2. Czubak W.: Produkcja i przetwórstwo pierwotne rolniczych surowców roślinnych (analiza regionalna). Rozprawa doktorska. Materiały Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Poznań 2003.
 3. Janusiewicz M.: Rola i funkcjonowanie giełd towarowych na rynku rolno-spożywczym w Polsce w latach 1989-1995. Rozprawa doktorska. Materiały niepublikowane. Poznań 1997.
 4. Januszkiewicz W.: Giełdy we współczesnej gospodarce światowej. PWE, Warszawa 1992.
 5. Jerzak M. A.: Giełda towarowa na rynku rolnym. Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, Warszawa 1998.
 6. Marzec-Wołczyńska T.: Kierunki rozwoju rynków zbytu owoców w Polsce. Hasło Ogrodnicze, nr 5, 2003. http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=1387
 7. Pomologia (red. A. Rejman). PWRiL, Warszawa 1994.
 8. Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów. GUS, Warszawa 2007.
 9. Rozpara E.: Nowoczesna uprawa czereśni. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa 1999.
 10. Urban S., Olszańska A.: Zorganizowane rynki towarowe. WAE, Wrocław 1998.
 11. Ustawa z dn. 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Dz. U. 2000, nr 103, póz. 1099.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu