BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Tomasz
Tytuł
Działalność maklerska na rynku kapitałowym w Polsce
Stock-Broking in the Polish Capital Market
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 77-91
Słowa kluczowe
Dom maklerski, Papiery wartościowe, Biuro maklerskie, Makler, Rynek kapitałowy
Brokerage house, Securities, Broker office, Broker, Capital market
Abstrakt
W pierwszej części artykułu scharakteryzowano podmioty prowadzące działalność maklerską w Polsce: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz banki prowadzące rachunki papierów wartościowych. W części drugiej omówiono działalność maklerską w latach 1997-2001. W szczególności przedstawiono wyniki finansowe biur i domów maklerskich, oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, usługi brokerskie i inne czynności maklerskie. W części trzeciej przeprowadzono analizę SWOT dla biur i domów maklerskich.

The article presents companies involved in a stock-broking business activity in Poland. This includes brokerage houses, banks engaged in stock broking and the handling of securities. It also outlines the financial performance of brokerage houses and offices with regard to both the trading of securities in the primary market or in a primary public offer and to stock-broking services and other the-like activities for the years 1997-2001. A short SWOT analysis for these companies was carried out. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. "Rocznik Giełdowy 2001", Oficjalne Wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2001, s. 123.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych domu maklerskiego oraz maksymalnej wielkości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych (Dz.U. nr 163 poz. 1156).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnego i finansowego wydzielenia działalności maklerskiej banku (Dz.U. nr 146 poz. 950).
  4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. 1997 nr 118 poz. 754 i nr 141 poz. 945; 1998 nr 107 poz. 669 i nr 113 poz. 715; 2000 nr 22 poz. 270, nr 60 poz. 702 i 703, nr 94 poz. 1037, nr 103 poz. 1099, nr 114 poz. 1191, nr 116 poz. 1216 i nr 122 poz. 1315).
  5. Ustawa z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych (Dz.U. nr 103 poz. 1099).
  6. www.gpw.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu