BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chumiński Jędrzej
Tytuł
Skład środowiska robotników przemysłowych Krakowa w okresie 1945-1956
The Composition of Industrial Workers Environment in Cracow Between 1945 and 1956
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (10), 2006, nr 1149, s. 109-134, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Historia, Historia społeczno-gospodarcza, Struktura siły roboczej, Badania historyczne
History, Socio-economic history, Labour force structure, Historical research
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wytwórnia Sygnałów i Urządzeń Kolejowych, Krakowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego
,
Abstrakt
Szczegółowa zanalizowano skład klasy robotniczej Krakowa w latach 1945-1956. Analizie poddano robotników dwóch kluczowych branż przemysłu miasta: Wytwórni Sygnałów i Urządzeń Kolejowych oraz Krakowskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego. Autor zebrał dane odnośnie 6103 osób. Przedstawiono dane i wnioski dotyczące: stanu zatrudnienia robotników, ich pochodzenia terytorialnego i środowiskowego, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, a także struktury wieku i sytuacji rodzinnej.

To reconstruct the state of social awareness of the workers in the early years of the People's Republic of Poland, the forms of coexistence with the system, the extent of the social resistance in the decades to follow, one cannot proceed without the regard to the vital changes that had occured as far as the structure of the class is concerned. Casualties, war and post-war migration, recruitment of people from other social groups for the word in industry, were the basic reasons why the integration of the workers' communities proved to be so difficult. Even thought the working conditions and the financial situation were very much alike after 1945, the workers themselves differed with regard to the social origin, professional experience, level of education, outlook on life or politics, moral standards, internalization of traditional working class values. In the article the author presents the process of moulding the industrial workers en environment in the city Cracow. In Cracow the social class of workers had not been destroyed during the Second War and because of that, defeating and désintégration of prewar society of workers was much lee that in other regions of Poland. It had crucial influence on workers attitudes and behaviours. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AP Kraków. Wolność i Niezawisłość, sygn. 4, częściowe sprawozdanie z wyników głosowania ludowego w Krakowie, lipiec 1946.
 2. Archiwum Akt Nowych, Delegatura Rządu na Kraj 1941-1944, sygn. 202/V/2, Sprawozdanie informacyjne nr 23. Robotnicy polscy w różnych prowincjach Rzeszy, 3 stycznia 1944.
 3. Archiwum Akt Nowych, Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej, sygn. 295ЛХ/172, Sprawozdanie do КС za okres od 20 stycznia do 10 lutego 1945 r.
 4. Bieniarzówna J., Życie gospodarcze Krakowa międzywojennego, [w:] Kraków międzywojenny, red. J. Małecki, Kraków 1988.
 5. Bramkę K., Zarys rozwoju historycznego i terytorialnego Krakowa, "Folia Geographica" 1975, Series Geographica-Oeconomica, vol.VIII
 6. Chrobaczyński J., Tajna szkoła w okupowanym Krakowie 1939-1945, Kraków 2000.
 7. Chumiński J., Autorytaryzm a wybory polityczne robotników polskich (1945-1948), "Dzieje Najnowsze" 2006, R. XXXVIII, nr 1.
 8. Gardawski J., Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji. Warszawa 1996.
 9. Gross F., Proletariat i kultura, Warszawa 1986.
 10. Gross J.T., Geneza społeczna demokracji ludowych, [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001.
 11. Historia Fabryki Maszyn Odlewniczych w Krakowie 1923-1973, red. J. Potępa, Kraków 1974.
 12. Jarosz D., Robotnicy '56- '57: czy rozczarowanie komunizmem ?, [w:] Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001.
 13. Klessmann Ch., Sporne problemy współczesnej historii Niemiec, Poznań 1999.
 14. Koralewicz J., Autorytaryzm robotników i inteligencji, [w:] Społeczeństwo polskie przed kryzysem w świetle badań socjologicznych z lat 1977-1979, Warszawa 1987a.
 15. Koralewicz J., Autorytaryzm, lęk, konformizm. Analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych, Wrocław 1987b.
 16. Kortus B., Kraków jako ośrodek przemysłowy. Rozwój i struktura przemyski wielkiego miasta, Kraków 1968.
 17. Kotewicz R., Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939, Kraków 1981.
 18. Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939.
 19. Mroczka L., Krakowianie. Szkice do portretu zbiorowego w dobie industrialnej transformacji 1890--1939, Kraków 1999.
 20. Nowak E., Wytwórnia Sygnałów i Urządzeń Kolejowych 1923-1995, Kraków 1995.
 21. Paciorek A., Uruchomienie i upaństwowienie przemysłu Krakowa oraz jego przeobrażenia w latach 1945-1949, Kraków 1991.
 22. Paczyńska L, Gospodarka mieszkaniowa a polityka państwa w warunkach przekształceń ustrojowych w Polsce w latach 1945-1950 na przykładzie Krakowa, Kraków 1994.
 23. Pilch A., Kraków polityczny 1918-1939, [w:] Kraków międzywojenny, red. J. Małecki, Kraków 1988.
 24. Przekroje terenowe 1945-1965, Warszawa 1967.
 25. Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki, oprać. A. Paczkowski, Warszawa 1993.
 26. Rocznik Statystyczny Przemysłu 1982, Warszawa 1982.
 27. Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej, Ludność i budynki na podstawie wyników drugiego spisu ludności 9 XII 1931, Warszawa 1939.
 28. Stec R., Kwalifikacje zawodowe załogi huty aluminium, [w:] Studia nad załogą huty aluminium w Skawinie, red. K. Dobrowolski, A. Stojak, Wrocław 1969.
 29. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 30. Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Mechanizmy i konsekwencje minionej formacji - analiza psychologiczna. Warszawa 1997.
 31. Wapiński R., Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991.
 32. Widerszpil S., Skład polskiej klasy robotniczej. Tendencje zmian w okresie industrializacji socjalistycznej. Warszawa 1965.
 33. Wnuk-Lipiński E., Dymorfizm społeczny, "Kultura i Społeczeństwo" 1989, t. XXXIII, nr 3-4.
 34. Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Vistula" w Krakowie, Kraków 1968.
 35. Zblewski Z., Między wolną Polską a "siedemnastą republiką". Z dziejów oporu społecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1947, Kraków 1998.
 36. ZPO Vistula 1945-1970, tekst mgr J. Rojecka, Kraków 1970 (materiały niepublikowane).
 37. Żychowski M., Rozmieszczenie miejsc pracy i miejsc zamieszkania robotników przemysłu metalowego w Krakowie w r. 1949, [w:] Materiały do historii załóg fabrycznych w Polsce południowej, red. K. Dobrowolski, Wrocław 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu