BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bisaga Anna
Tytuł
Postawy użytkowników towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego wobec nowej równowagi przestrzeni wiejskiej
The Bases of the Users of Farms in Opole Region in the Face of New Special Balance of Rural Area
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1190, s. 346-355, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce
Słowa kluczowe
Wielkotowarowe gospodarstwa rolne, Rozwój obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, Badania ankietowe
Large-scale farms, Rural development, Common Agricultural Policy (CAP), Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Autorka przedstawiła wyniki badań z województwa opolskiego, które miały pokazać, czy specjalizacja terytoriów i gospodarstw rolnych powinna doprowadzić do pogłębiania się podziału pomiędzy "szarymi strefami" przeznaczonymi do produkcji intensywnej, a "zielonymi strefami" służącymi do spędzania wolnego czasu. Ankieta została rozdana w 2004 roku w 150 celowo dobranych gopodarstwach towarowych. Pierwsza część pytań obejmowała charekterystykę gospodarstw (areał użytkowy, jakość gleby, itd.). Kolejne pytania kwestionariusza, to m.in. ocena polityki rolnej państwa i jej wypływu na decyzje produkcyjne kierowników gospodarstw oraz wpływ zmian w otoczniu bliższym i dalszym na organizację produkcji. W następnej części, związanej z integracją Polski z UE, pytania dotyczyły nowych funkcji gospodarstw rolnych.

The balanced development of European agriculture presupposes improvement of natural environment and landscape through multifunctional farming, subject to numerous norms, which will guarantee safe food and observance of good agricultural practice. Empirical research among farmers in Opole region shows that the entering of EU strengthened the need for learning new technologies of production and use of economy, which makes people look for new agricultural production - mainly of energy raw materials. The pressure of norms is not too strong for the time being. Although farmers are afraid of soil quality assessment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Spory wokół pojęcia zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czają, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 33, Nowa Ruda 2005.
 2. Fiedor B., Działania zbiorowe w sferze zanieczyszczenia środowiska i jego ochrony. Próba objaśnienia na podstawie teorii dóbr publicznych, teorii niedoskonałości rynku oraz teorii regulacji publicznej w gospodarce rynkowej, [w:] Działania zbiorowe - teoria l praktyka, red. A. Matysiak, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 3. Jakubczyk Z., Słodczyk J., Szafranek E., Świadomość ekologiczna jako determinanta konfliktów i współpracy w realizacji strategii ekorozwoju (na przykładzie badań ankietowych), [w:] Konflikty i współpraca w ekorozwoju, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 30, Wrocław 2002.
 4. Kociszewski K., Perspektywy finansowania ochrony środowiska w Polsce w świetle polityki spójności UE w latach 2007-2013, [w:] Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czają, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 33, Nowa Ruda 2005.
 5. Mahê L.P., Orthalo-Magnê F., Politique agricole. Un modêle europêen, Presses de Sciences Pô, Paris 2002.
 6. Maurel M.C., Jaką rolę ma odgrywać rolnictwo w społeczeństwie europejskim?, "Wieś i Rolnictwo" 2005 nr l.
 7. North D.C., The New Institutional Economics and Development, Working Paper 1993, ideas.repec.org.
 8. Poczta W., Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 9. Servolin C., Gospodarka rolna - między polityką a ekonomią, "Wieś i Rolnictwo" 2005 nr 4.
 10. Słodczyk K., Świadomość ekologiczna mieszkańców jako warunek poprawy jakości środowiska (na przykładzie gminy Walim), [w:] Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czają, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 33, Nowa Ruda 2005.
 11. Sokołowska S., Bisaga A., Szwiec P., Zmiany w organizacji i produktywności rolnictwa indywidualnego w procesie integracji z Unią Europejską (na przykładzie badań w województwie opolskim) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 12. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, red. S. Zawisza, Wydawnictwo AT-R, Bydgoszcz 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu