BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wesołowski Dariusz
Tytuł
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polski sektor tytoniowy
Influence of Foreign Direct Investment in the Polish Tobacco Sector
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1191, s. 686-694, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki światowej
Słowa kluczowe
Przemysł tytoniowy, Rynek wyrobów tytoniowych, Prywatyzacja przemysłu
Tobacco industry, Tobacco products market, Privatization of industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
Średnia wartość sprzedaży jednego miliarda sztuk papierosów sprywatyzowanych spółek skarbu państwa w Polsce wzrosła w latach 1996-2007 z 7 do 83 mln euro. Oznacza to wysoką rentowność bezpośrednich inwestycji zagranicznych firm branży tytoniowej w Polsce pomimo spadku wolumenu sprzedaży z 85,9 do 55 mld sztuk papierosów rocznie. Ma to również odzwierciedlenie w wartości tych międzynarodowych koncernów na giełdach światowych. Do głównych powodów aprecjacji rynku należy zaliczyć wzrost cen papierosów powyżej inflacji w badanym okresie. Związane jest to z dostosowaniem procedur do standardów Unii Europejskiej. Wzrósł poziom techniczny i technologiczny zakładów produkujących tytoń i wyroby tytoniowe. Pojawiło się także na rynku wiele nowych międzynarodowych marek papierosów. (fragment artykułu)

The paper presents an analysis of 4 privatized companies of treasure of state in Poland, that in period from 1996 to 2007 showed significant height of value. The average value of sales in these companies has risen from 7 to 83 million euros. This has resulted in new technology solutions, hight-quality products as well as cigarette brands diversification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M., Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, PWN, Warszawa 2002.
 2. Felis P., Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2005.
 3. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze, Kraków 2000.
 4. Karczmarek J., Krzemiński P., Litwa P., Szymla W., Procesy zmian w okresie transformacji systemowej, AE, Kraków 2005.
 5. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 6. Okoń-Horodyńska E., Problemy i kontrowersje wokal globalizacji, AE, Katowice 2005.
 7. Oziewicz E., Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2006.
 8. Panfil M., Szablewski A., Metody wyceny spółki, Poltext, Warszawa 2006.
 9. Źródła internatowe
 10. http://www.forbs.eom/busuness/feeds/afx/2007/01/11/afx3320116.html
 11. http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/imr-ri.nsf/en/grl 19070e.html
 12. http://www.bbc.co.uk/polish/030717134218_print.htm
 13. http://www.tobacco.org/news/238314.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu