BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuć Anna
Tytuł
Fuzja banków BPH i PBK
The Merger of the BPH and PBK Banks
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2002, z. 25, s. 92-105
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Konsolidacja banków, Kapitał zagraniczny
Banking sector, Bank consolidation, Foreign capital
Firma/Organizacja
Powszechny Bank Kredytowy (PBK), Bank Przemysłowo-Handlowy SA (BPH)
,
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule jest fuzja Banku Przemysłowo-Handlowego i Powszechnego Banku Kredytowego. Autorka omawia rolę kapitału zagranicznego w analizowanych bankach oraz misję, cele, strategię i strukturę zarządzania integracją banków. Przedstawia trzy sfery w procesie integracji banków: prawną, systemową i organizacyjną oraz korzyści z połączenia banków.

The article discusses the merger of the Przemysłowo-Handlowy Bank and the Universal Credit Bank. Foreign capital and its impact on banks' performance was considered. Also, the author presented the process of banks' integration in terms of its management, structure and objectives as well as its legal, systemic and organizational aspects. The advantages of the merger were listed. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report Bank Austria Creditanstalt Poland SA 1998, s. 10.
 2. Pakiet informacyjny dla akcjonariuszy Powszechnego Banku Kredytowego SA w związku z nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy zwołanym 25 września 2001, s. 18.
 3. Raport roczny 2000. Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie, s. 17-18.
 4. Szeląg K.: Korzyści i koszty integracji europejskiej dla polskiego systemu bankowego. "Bank i Kredyt" nr 1-2/2001, s. 15.
 5. Czekaliśmy na odsłonę. "Impuls. Pismo Pracowników BPH i PBK" nr 2/2001, s. 2-3.
 6. Twój Bank. Magazyn Klienta PBK nr III, s. 1.
 7. Jaworski W. L.: Konferencja naukowa w Pułtusku, X 2000 r.
 8. Styczek D.: Wejście boczną furtką. "Home & Market" nr 7/2000, s. 38.
 9. Wszystko o fuzji. "Impuls. Pismo Pracowników BPH i PBK" nr 1/2001, s. 12.
 10. Biuletyn Integracyjny Detalu BPH/PBK" nr 1/2001, s. 2.
 11. Fuzja prawna. "Impuls. Pismo Pracowników BPH i PBK" nr 2/2001, s. 16-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu