BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lebiecka Katarzyna
Tytuł
Konsekwencje rozwoju globalnej produkcji biopaliw
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 3, s. 91-104, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Alternatywne źródła energii, Odnawialne źródła energii, Produkcja
Biofuels, Alternative energy sources, Renewable energy sources, Production
Uwagi
W artykule umieszczono rysunki, przedstawiające światową produkcję biopaliw w latach 2000-2007, udział głównych producentów w światowej produkcji biopaliw w 2007 r., prognozowany poziom wykorzystania kukurydzy do produkcji etanolu w kolejnych latach.
Abstrakt
W obliczu niekorzystnych zmian cen ropy naftowej oraz zwiększonych starań o zapewnienie trwałych, bezpiecznych dostaw energii nastąpił gwałtowny wzrost produkcji biopaliw w ostatnich latach. Wspieranie produkcji paliw z odnawialnych źródeł energii stało się ważnym celem polityki w Stanach Zjednoczonych, krajach Ameryki Południowej, Chinach, Indiach, Indonezji, Malezji, a także w Unii Europejskiej. Artykuł prezentuje cele i konsekwencje ekspansji produkcji biopaliw w różnych krajach świata. Rozważane są problemy w zakresie wpływu biokomponentów na ceny żywności, środowisko naturalne, rozwój rynku organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) oraz zdrowie człowieka. Opracowanie opiera się na dostępnych artykułach, a także analizach i badaniach przeprowadzonych dotychczas w tym zakresie przez różne jednostki naukowe i organizacje ekologiczne. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrofuels. Towards a reality check in nine key areas, June 2007. http://www.bioruelwatch.org.uk/docs/agrofuels_reality_check.pdf
 2. Butler R. A.: U. S. biofuels policy drives deforestation in Indonesia, the Amazon. 2008. http://news.mongabay.com/2008/0117-biofuels.html
 3. Coyle W.: The future of biofuels: A global perspective, http://www.ers.usda.gov
 4. Doornbosch R., Steenblik R.: Biofules: Is the cure worse than the disease? OECD, Paris, 2007.
 5. Garofalo R.: The future of UE biddies production. EOA Press Conference, Brussels, 2007.
 6. http://ipsnews.net/news.asp?idnews=35722
 7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pantanal
 8. http://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots/Pages/default.aspx
 9. http://www.lonicera.hg.pl/news/akt_uzytkowe04.html
 10. http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0606377103vl?ck=nck
 11. http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050914105508.htm
 12. Jacobson M. Z.: Effects of ethanol (E85) versus gasoline vehicles on cancer and mortality in the United Station. Stanford University, California, 2007.
 13. Joensen L., Semino S., Paul H.: Argentina: A case study on the impact of genetically engineered soya. The Gaia Foundation, London, UK, 2005.
 14. Kerckow B.: Competition between agricultural and renewable energy production. Quarterly Journal of International Agriculture, 46 (2007), No 4. http://www.econexus.uifo/pdf/ENx-Argentma-GE-Soya-Report-2005.pdf
 15. Klute M.: Green gold biodiesel. Players in Indonesia. http://www.biofuel-watch.org.uk/Green_Gold_Biodiesel_%20Players_in_Indonesia.doc
 16. Kuś J.: Alternatywne kierunki produkcji rolnictwa polskiego. Pamiętnik Puławski, z. 132, Puławy, 2003.
 17. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Raport w sprawie postępu w dziedzinie biopaliw - Raport w sprawie postępu w zakresie użycia biopaliw i innych paliw odnawialnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. COM (2006) 845 wersja ostateczna, Bruksela, 2007.
 18. Podlaski S.: Burak cukrowy jako surowiec do produkcji etanolu. www.stc.pl/dhttp.php?co=podlaski2_2007_02_23.doc
 19. Raport w sprawie postępu w zakresie użycia biopaliw i innych paliw odnawialnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Bruksela, 2007. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0845:FrN:PL:DOC
 20. Rocznik Statystyki Międzynarodowej. GUS, Warszawa, 2000.
 21. Rocznik Statystyki Międzynarodowej. GUS, Warszawa, 2006.
 22. Rosiak E.: Rozwój rynku biopaliw szansą dla polskiego rolnictwa, http://www.tebe-ria.pl/news.php?id=3876
 23. Runge F. C., Senauer B.: How biofuels could starve the Poor. Foreign Affairs, May/June, 2007. http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86305/c-ford-runge-benjamin-senau-er/how-biofuels-could-starve-the-poor. Html
 24. Steinfeld H.: Livestock's long shadow. Environmental issues and options. FAO, 2006.
 25. Sustainable bioenergy: a framework for decision makers. United Station, 2007.
 26. Westcott P. C.: Ethanol expansion in the United States. How will the agricultural sectors adjust? Report from the Economic Research Service, USDA, May, 2007. www.ers.usda.gov
 27. Williamson L.: Indonesia's push for biofuels. BBC News, Kalimantan, February 2007. http://news.bbc.co.Uk/2/hi/asia-pacific/6320285.stm
 28. Wisner R.: Global biofuels developments and limits to expansion. Presentation at the Global Biofuels Conference, Minneapolis, MN, USA. http://www.ars.usda.gov/meetings/Biofuel2007/presentations/Econ%20Outlook/wisner.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu