BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Bianka
Tytuł
Efektywność komunikowania się w relacji lekarz-pacjent
Efficiency of Interpersonal Communication in Physician-Patient Relation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (10), 2006, nr 1149, s. 182-198, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Formy komunikowania, Komunikowanie społeczne, Komunikowanie interpersonalne
Forms of communication, Social communication, Interpersonal communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono jeden z modeli komunikowania się - pomiędzy lekarzem a pacjentem - tzw. komunikację lekarską. Zwrócono uwagę na zależności pomiędzy komunikowaniem się a leczeniem. Szczegółowo zanalizowano funkcje terapeutyczną komunikacji lekarskiej.

The article analyzes the role of the intercommunication in somatic diseases therapy. Two aspects are presented here, defined as: indirectly - and directly therapeutic function of medical communication. The psychological and physiological mechanisms, which decide about the realization of these functions have been also indicated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ader R., Psychoneuroimmunologia, "Nowiny Psychologiczne" 1990, nr 1-2, s. 141-150.
 2. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1991.
 3. Bishop G.D., Psychologia zdrowia, Astrum, Wrocław 2000.
 4. Bloom J., Spiegel D., The Relationships of Two Dimensions of Social Support to the Psychological Well Being and Social Functioning of Women With Advanced Breast Cancer, ,,Social Sciences and Medicine" 1989, nr 19, s. 831-837.
 5. Brody D.S., Miller S.M., Lerman C.E., Smith D.G., Caputo G.C., Patient Perception of Involvement with Medical Care: Relationship to Illness Attitudes and Outcomes, "Journal of General Internal Medicine" 1989, nr4.
 6. Cohen N., Immunologia dla nieimmunologów. Kilka wskazówek dla początkujących psychoneuroimmunologów, "Nowiny Psychologiczne" 1979, nr 1-2, s. 127-140.
 7. Davis M.S., Variations in Patients Compliance with Doctors' Orders: Medical Practice and Doctor-Patient Interaction, "Psychiatrie Medicine" 1979, nr 2.
 8. Dolińska B., Placebo jako lek. Warunki skuteczności, "Czasopismo Psychologiczne" 1997, nr 3, 3, s. 201-208.
 9. Dolińska-Zygmunt G., Podmiotowe uwarunkowania zachowania się pacjenta wobec własnej choroby, [w:] Dolińska-Zygmunt G. (red.), Podstawy psychologii zdrowia, Wyd. UWr, Wrocław 2001a.
 10. Dolińska-Zygmunt G., Znaczenie podmiotowego udziału pacjenta w procesie terapeutycznym, [w:] Dolińska-Zygmunt G. (red.), Podstawy psychologii zdrowia, Wyd. UWr, Wrocław 2001b.
 11. Ettlinger P.R., Freeman G.K., General Practice Compliance Study: Is it Worth Being a Personal Doctor? "British Medical Journal" 1981, 282, s. 34-56.
 12. Gaertner H., Lekarz, pacjent i empatia, "Sztuka Leczenia" 1997, nr 3, s. 37-42.
 13. Gardner M., Wielkie eseje w nauce, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 14. Gheorghiu V.A., Hipnoza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
 15. Glaser R., Kiecolt-Glaser J., Psychological Influences on Immunity, "American Psychologist" 1988, nr 43.
 16. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997.
 17. Gordon Th., Pacjent jako partner, Pax, Warszawa 1999.
 18. Haley J., Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne M.H. Ericksona, GWP, Gdańsk 1995.
 19. Heszen-Klemens I., Poznawcze uwarunkowania zachowania się pacjenta wobec własnej choroby, Ossolineum, Wrocław 1979.
 20. Heszen-Niejodek I., Lekarz i pacjent. Badania psychologiczne, Universitas, Warszawa 1992.
 21. Heszen-Niejodek I., Psychologiczne problemy chorych somatycznie, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, GWP, Gdańsk 2000.
 22. Kępiński A., Rytm życia, Saggitarius, Warszawa 1992.
 23. Kirscht J.P., Rosenstock J.M., Patients' Problems in Following Recomendations of Health Experts, [w:] Stone G.C., Coben E., Adler N.E. (red.), Health Psychology. A Handbook, Jossey Bass, San Francisco 1979.
 24. Korsch B.M., Harding C, Świadomy pacjent, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 25. Kulczyki M., Psychologiczne problemy człowieka chorego. Z zagadnień współpracy pracownika służby zdrowia z pacjentem, Ossolineum, Wrocław 1971.
 26. Kulczyki M., Rozważania wokół zagadnień psychologicznego poradnictwa życiowego, Wyd. UWr, Wroclaw 1998.
 27. Little P., Everett H., Williamson I., Warner G., Moore M., Gould C, Feurier K., Payne S., Observational Study of Effect Patient Contredness and Positive Approach on Outcomes of General Practice Consultations, "British Medical Journal" 2001, nr 323, s. 908-911.
 28. Lown B., The Lost Art of Healing, Ballantine Books, New York 1999.
 29. Lynch J., The Language of the Heart: The Body's Response to Human Dialogue, Basic Books, New York 1985.
 30. Makowska H., Informowanie pacjenta przez lekarza. Czy ludzie chorzy chcą wiedzieć wszystko o tym, co im zagrażał [w:] Dolińska-Zygmunt G. (red.), Podstawy psychologii zdrowia, Wyd. UWr, Wrocław 2001.
 31. Martin P., Umysł, który szkodzi. Mózg, zachowanie, odporność i choroba, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.
 32. Meryn S., Improving Doctor - Patient Communicat Stewart M.A. (1995). Effective Physician -Patient Communication and Health Outcomes: A Review, "Canadian Medical Association" 1998, nr 152, s. 1423-1433.
 33. Motyka M" Psychosomatyczne modele choroby, "Przegląd Lekarski" 1984, nr 41, s. 223-231.
 34. Rost K" Carter W., Inui T., Introduction of Information During the Initial Medical Visit: Consequences for Patient Follow - trough with Physician Recommendations for Medication, "Social Science and Medicine" 1989, nr 28.
 35. Rostrup M., Ekeberg O., Awareness of High Blood Pressure Influences on Psychological and Sympathetic Responses, "Journal of Psychosomatic Research" 1992, nr 36.
 36. Ruderman W., Prosocial Influences on Mortality after Myocardial Infraction, NEJM 1984, 31, s. 552-559
 37. Sheridan Ch.L., Radmacher S.A., Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia, IPZ, Warszawa 1998.
 38. Siuta J" Hipnoza, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna, GWP, Gdańsk 2000.
 39. Stewart M.A., Effective Physician - Patient Communication and Health Outcomes: A Review, "Canadian Medical Association" 1995, nr 152, s. 1423-1433.
 40. Suchman A.L., Matthews D.A., What Makes the Patient - Doctor Relationship Therapeutic? Exploring the Connexional Dimension of Medical Care, "Annals of Internal Medicine" 19 nr 108, s. 125-130.
 41. Szczeklik A., Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki, Znak, Kraków 2003.
 42. Trzebna H., Styl komunikacji lekarza z pacjentem a efektywność leczenia. "Przegląd Psychologiczny" 1989, nr 3.
 43. Wojtasiński Z., Umysł i medycyna, Medyk, Warszawa 1999.
 44. Wrześniewski K., Medycyna psychosomatyczna, medycyna behawioralna, psychologia medyczna, psychologia zdrowia - czy psychologia chorego somatycznie? "Nowiny Psychologiczne" 1998, nr 4, s. 25-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu