BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Bianka
Tytuł
Co decyduje o jakości naszych rozmów z innymi? Wybrane podmiotowe wyznaczniki stylu konwersacyjnego i kompetencji komunikacyjnej
What Decides about Our Quality of Conversation with Others - the Personal Predictors of Conversational Style and Communicative Competence
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (10), 2006, nr 1149, s. 259-275, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie interpersonalne, Psychologia komunikowania, Efektywne komunikowanie
Interpersonal communication, Communicate psychology, Effective communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono dwie koncepcje teoretyczne, które stanowią indywidualne różnice w zakresie komunikacji interpersonalnej: konwersację stylu i poziomu kompetencji komunikacyjnej. Scharakteryzowano dyspozycje, które umożliwiają zbudowanie układu psychologicznych czynników kompetencji komunikacji. Należą do nich: samowiedza i samoocena, wiedza społeczna, otwartość, samoświadomość, empatyczność oraz obserwacyjna samokontrola zachowania.

The article discusses two theoretical notions, which represent individual differences in range of interpersonal communication: conversational style and level of communicative competence. It compares some manners of defining above-mentioned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobryk J., Jak tworzyć, rozmawiając. Skuteczność rozmowy, PWN, Warszawa 1995.
 2. Cegala D.J., Interaction Involvement'. A Cognitive Dimension of Communication Competence, "Communication Education" 1981, nr 30, s. 109-121.
 3. Davis D.A., Perkowitz W.T., Consequences of Responsiveness in Dyadic Interactions: Effects of Probability of Response and Proportion of Content - Related Responses, ,,Journal of Personality and Social Psychology" 1979, nr 37, s. 534-550.
 4. Davis M., Empatia. O umiejętności współodczuwania, GWP, Gdańsk 1999.
 5. Deutsch F. Madle R.A., Empathy: Historie and Current Conceptualizations, Measurement and Cognitive Theoretical Perspective, "Human Development" 1975, nr 18, s. 267-287.
 6. Epstein M., Thoughts without a Thinker, Basic Books, New York 1995.
 7. Feffer M., Suchotliff L., Decentering Implications of Social Interactions, "Journal of Personality and Social Psychology" 1996, nr4, 415-422.
 8. Greenspan, Rozwój umysłu, Rebis, Poznań 2000.
 9. Grzesiuk L., Studia nad komunikacją interpersonalną, PTP, Warszawa 1994.
 10. Grzesiuk L., Style komunikacji interpersonalnej, Wyd. UW, Warszawa 1979.
 11. Heller K., Interview Structure and Interview Style Initial Interviews, [w:] Studies in Dyadic Communication, red. A.W. Siegman, B. Pope, Pergamon Press, New York 1972.
 12. Hill C.A., Seeing Emotional Support: The Influence of Affiliative Need and Partner Warmth, "Journal of Personality and Social Psychology" 1991,nr60,s. 112-121.
 13. Jacobi J., Psychologia C.G. Junga, Wydawnictwo Wodnika, Warszawa 1993.
 14. Johnson D.W., Affective Perspective Taking and Cooperative Predisposition, "Developmental Psychology" 1975, nr 11, s. 869-870.
 15. Jones E.E., Baumeister R.F., The Self- Monitor Looks at the Ingratiator, "Journal of Personality" 1976, nr 44, s. 654-674.
 16. Kofta M., Doliński D., Poznawcze podejście do osobowości, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna, GWP, Gdańsk 2000.
 17. Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy, PWN, Warszawa 1986.
 18. Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji, Scholar, Warszawa 2000.
 19. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 1999.
 20. Malinowska M., Pomiar umiejętności decentracji interpersonalnej. Test Podejmowania Ról M. Feffe-ra, [w:] Materiały do nauczania psychologii, s. III, t. 4, Metody badań psychologicznych, red. E. Paszkiewcz, T. Szustrowa, PWN, Warszawa 1985.
 21. Malinowska M., Wpływ treningu interpersonalnego na gotowość do zachowań prospołecznych, [w:] Teoria osobowości a zachowania prospołeczne, red. J. Reykowski, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1978.
 22. Mead G.H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa 1979.
 23. Mehrabian A., Epstein N., A Measure of Emotional Empathy, "Journal of Personality" 1972, nr 40.
 24. Miller G.R., de Turek M.A., Korbfleisch P.J., Self- Monitoring, Rehearsal and Descriptive Communication, "Human Communication Research" 1983, nr 10, s. 97-118.
 25. Miller L.C., Berg J.H., Archer R.L., Openers: Individuals Who Elicit Intimate Self - Disclosure, "Journal of Personality and Social Psychology" 1983, nr44,6, s. 1234-1244.
 26. Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, PWN, Warszawa 2000.
 27. Nęcki Z., Komunikowanie interpersonalne, Ossolineum, Wrocław 1992.
 28. Niebrzydowski L., Ptaszczyński E., Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich, PWN, Warszawa 1989.
 29. Norton R., Communication Style, Sage, Beverly Hills 1983.
 30. Pearce W., Sharp M., Self Disclosure Communication, "The Journal of Communication" 1973, nr 23, 4, s. 400-425.
 31. Readorn K.K., Interpersonal Communication. Where Minds Meet, Wadsworth Publishing Company, Belmont 1987.
 32. Rubin I., Communication Competence, [w:] Speech Communication: Essays to Commemorate the 75th Anniversay of the Speech Communication Association, G.M. Philips, J.T. Wood, Southern Illinois University Press, Carbondale 1990.
 33. Salovey P., Mayer J.D., Emotional Intelligence. Imagination, "Cognition and Personality" 1990, nr 9, s. 185-211.
 34. Snyder M., Seif- Monitoring of Expressive Behavior, "Journal of Personality and Social Psychology" 1974, nr 30, s. 526-537.
 35. Spitzberg B.H., An Examination of Trait Measures of Interpersonal Competence, "Communication Reports" 1991,nr4, 1.
 36. Spitzberg B.H., Cupach W.R., Handbook of Interpersonal Competence Research, Springer Verlag, New York 1989.
 37. Spitzberg B.H., Cupach W.R., Interpersonal Communication Competence, Sage, Beverly Hills 1984.
 38. Szopiński J., Komunikacja interpersonalna w małżeństwie, "Roczniki Filozoficzne" 1979, nr 24, 4, s. 79-91.
 39. Świętochowski W., Psychologiczne uwarunkowania stylu komunikowania się, "Psychologia Wychowawcza" 1983, nr 3, s. 216-223.
 40. Tannen D., Co to ma znaczyć!. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 41. Wiemann J.M., Explication and Test of a Model of Communicative Competence, "Human Communication Research" 1977, nr 3, s. 195-213.
 42. Wojciszke B., Skala pragmatyzmu - treść i charakterystyka psychometryczna, "Przegląd Psychologiczny" 1984, nr 27, 3, s. 723-743.
 43. Zaborowski Z., Psychospołeczne problemy samoświadomości, PWN, Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu