BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liniewicz Patrycja
Tytuł
Modelowanie czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie - selekcja menedżerów. Studium przypadku azjatyckiej firmy Crompton Greaves LTD. - cz. 1
The Modeling of Human Factor in Organizations - Asian Company Crompton Greaves Ltd. Managers' Selection. Case Study-Part 1
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (10), 2006, nr 1149, s. 289-303, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Model kompetencji menedżerskich, Studium przypadku
Human capital, Human Resources Management (HRM), Employees in enterprise, Model of managerial competence, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Crompton Greaves Ltd.
CG Ltd.
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie możliwości modelowania czynnika ludzkiego w organizacji poprzez wykorzystanie procesu selekcji i rekrutacji pracowników jako pierwszego, wstępnego etapu kształtowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, tworzenia ich zamierzonego profilu. W dalszej części artykułu omówiona będzie tematyka znaczenia czynnika ludzkiego, budowania profili kompetencyjnych, poruszone zostaną zagadnienia dotyczące różnic między ludźmi w zbiorze umiejętności kognitywnych oraz cech osobowościowych. Rozważania autorki artykułu krążą wokół obserwacji procesów zachodzących w indyjskiej firmie Crompton Greaves Ltd. (CG Ltd.), korporacji odnoszącej sukcesy na rynku azjatyckim w branży inżynierii elektronicznej. (fragm. wstępu)

The article stresses the importance of human resources amongst other organizational resources, as the base factor of organizational success. Thus it gives the priority to human resources in organizational management. The aim of this article is to share author's observation acquired in Asian culture, and alight possibility of modeling human resources in organizations, throughout using the selection and recruitment processes as the preliminary and introductory phase. The author states that set of valid and reliable tools enables forming the required profile of human resources. Extremely important for any selection process is to build accurate competence profiles, hence the issue is pointed in two-dimension perspective: job description related factors and organizational ones. Furthermore, the article describes different approaches to human competences, such as cognitive skills and personality. It is also required that listed characteristics are to be taken into evaluation during the selection process. The author presents the theory on the basis of experience acquired during observation held in Human Resources Department in Crompton Greaves Ltd., Bombay, India. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. 2, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 2. Chelpa S., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, red. T. Witkowski, Biblioteka Menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 3. Cooper D., Robertson I.T., Psychology of Personnel Selection, London, New York 1995.
 4. Gardner H., Frames of Mind, Basic Books, New York 1983.
 5. http://www.ship.edu/%7Ecgboeree/persintro.html.
 6. Inide the Mind of the Leader, "Harvard Business Review", Special Issue, January 2004.
 7. Listwan T., Dobór i ocena kadry menedżerskiej. Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera. Wrocław 1993.
 8. Nęcka E., Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, t. 2, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 9. Nosal C.S., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, red. T. Witkowski, Biblioteka Menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 10. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 11. Salovey P., Mayer J.D., Emotional Intelligence: Imagination, Cognition, and Personality, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 1990.
 12. Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1981.
 13. Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, t. 2, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu