BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Karol
Tytuł
Ochrona środowiska w ramach reform wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku
Environment Protection within the Reform of European Union Common Agriculture Policy at the Turn of the Twentieth and Twenty First Centuries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1190, s. 394-403, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna UE, Ochrona środowiska, Wspólna Polityka Rolna
EU environmental policy, Environmental protection, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autora była charakterystyka ekologicznych aspektów w ramach wspólnej polityki rolnej, a dokładniej wykazanie związków polityki ekologicznej i polityki rolnej UE.

The paper presents the most important environmental measures in the light of the reforms of Common Agriculture Policy which were introduced in the nineties of the twentieth century and in the first decade of the twenty first century. It refers to reforms from 1999 and 2003. The connections between agricultural and ecological policies were pointed out in the context of the European Union Strategy of Sustainable Development. Owing to their consideration, the changes which are currently being introduced could be a factor stimulating sustainable development. In the first place it relates to the growing significance of Common Agriculture II pillar - rural development programmes, including agri-environmental measures. Unfortunately, the way in which the agricultural policy is carried out in Poland is not compatible enough to the direction of Common Agriculture Policy evolution. The most important instruments are led in insufficiently and in a small scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz E., Koncepcje zintegrowanego, zrównoważonego i wielofunkcyjnego rolnictwa w polali rozwoju wsi, [w:] integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Politechnika Białostocka, Białystok 2005.
  2. Agriculture and the environment: http://www.europa.eu.int/comm/agiculture/envir/index_en.htm.
  3. Agriculture and the environment. European Commission, Directorate-General for Agriculture Ed. Leguen de Lacroix, Brussels 2003.
  4. A sustainable Europe for a better world: A European Union strategy for sustainable development, [w:] European Union Strategy for Sustainable Development, European Commission Office of official publications for European Communities Luxembourg 2002.
  5. Ciamaga L. i in., Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  6. The Common Agricultural Policy and the Lisbon Strategy (2006), http://www.europa.eu.int/comnV agiculture/lisbon/index_en.htm
  7. Building our common future policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013, Communication from the Commission to the council and the European Parliament, Commission of the European Communities Brussels, 26.2.2004 COM (2004) 101 final/2.
  8. Kociszewski K., Programy rolno-środowiskowe w Polsce - stan obecny i perspektywy, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian, problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa, red. S. Sokołowska. Uniwersytet Opolski, Opole 2006.
  9. Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. Tabela finansowa, MRiRW, Warszawa, grudzień 2005.
  10. Rola "środków towarzyszących" wspólnej polityki rolnej UE w stymulowaniu ekologicznie zrównoważonego rozwoju, [w:] Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk-Tołkacz, Wydawnictwo AE, Jelenia Góra-Wrocław 2003, s. 249-260.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu