BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczyk-Madej Katarzyna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Cele kontroli wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Goals of Internal Control in Management Process
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 14, s. 427-436, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Proces zarządzania, Kontrola wewnętrzna
Enterprise management, Enterprise development, Management process, Internal control
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kontrola wewnętrzna ma dzisiaj zasadnicze znaczenie dla przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono pojęcie kontroli wewnętrznej oraz omówiono kontrolę wewnętrzną jako element procesu zarządzania. Zaprezentowano również funkcje kontroli wewnętrznej.

The main aim of this article is to show the system of internal control in a company. The author describes definition, functions of control and its great importance in the management process and also in the development of an enterprise. The paper presents many possibilities of using different tools of internal control in finding mistakes, frauds and uneconomic decisions and also shows their impact on financial situation in each company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Barak J., Kontrola w zarządzaniu współczesną organizacją, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, vol. XXIX/XXX 1995/1996, Wyd. UMCS w Lublinie, 1996.
 2. Cadbury Report, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Gee and Co Ltd., Londyn, Dec. 1992.
 3. Criteria of Control, Canadian Institute of Chartered Accountants, Toronto, December 1995.
 4. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, Wyd. InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 5. Fayol H., General and Industrial Management (Rev. ed.): Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York 1984.
 6. Górecki E., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach rynkowych, Agencja Wydawniczo-Szkoleniowa INTERFART, Łódź 2003.
 7. Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa, AE, Kraków 2004.
 8. Internal Control - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way Commission, Jersey City 1992.
 9. Internal Control, European Commission - Budget Directorate-General, http://europa.eu.int/comm/budget/ic/index_en.htm.
 10. INTOSAI Auditing Standards, The International Organization of Supreme Audit Institutions, 1992.
 11. Janicki K., Rewizja wewnętrzna. Rola i odpowiedzialność zarządu za działanie kontroli oraz funkcjonowanie rewizji wewnętrznej, "Rachunkowość" 2001.
 12. Kontrola wewnętrzna. Poradnik dla członków zarządów na temat jednolitego kodeksu, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa 1999.
 13. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 14. Paczuła C., Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Wyd. Difm, Warszawa 1998.
 15. Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP, Warszawa 2002.
 16. Rola Z., Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, Wyd. ALPHA, Ostrołęka 2003.
 17. Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wyd. EDUCATOR, Częstochowa 2002.
 18. Standards for Internal Control in the Federal Government, General Accounting Office of USA, Nov. 1999.
 19. Standards for Internal Control within the Commission's Services, European Commission: Budget, Brussels 2000.
 20. Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, komunikat nr l i 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r., DzUrz MF 2003 nr 3, poz. 14.
 21. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, komunikat nr l Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r., DzUrz MF 2003 nr 3, poz. 13, "Biuletyn Skarbowy MF"2003, nr 1.
 22. Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, AE, Wrocław 2001.
 23. Struktura systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach bankowych (Framework of Internal Control Systems in Banking Organisations), Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, tłumaczenie Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP, 1998.
 24. Terebucha E., Zasady wewnętrznej kontroli finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach transportowych, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1965.
 25. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU 1998 nr 155, poz. 1014, z późn. zm.
 26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997 nr 140, poz. 939, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu