BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagódka Maciej
Tytuł
Istota, zasady funkcjonowania i znaczenie klastrów dla rozwoju przedsiębiorstw
Theoretical Aspects of Cluster and His Role in Enterprises' Development
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 2, s. 28-36, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Koncepcja klastrów, Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność, Innowacyjność
Cluster conception, Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Competitive advantage, Competitiveness, Innovative character
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji klastra i jego znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstw. Przedstawiono podstawowe definicje gron przedsiębiorczości (klastrów) oraz mechanizm ich funkcjonowania. Omówiono przyczyny powstawania klastrów oraz etapy ich rozwoju. Ukazano również realne korzyści płynące z przynależności do tej struktury dla potencjalnych przedsiębiorców oraz znaczenie podmiotu publicznego we wspieraniu tej formy przedsiębiorczości.

The aim of this article is to present cluster concept and his role in enterprises development. Cooperation, competition and factor localization are on the top of cluster idea. The author gives key definitions of clusters and theoretical aspects of his function. As defined by Michael E. Porter cluster is "geographical concentration of interrelated companies, specialized suppliers, service providers in related sectors and related institutions in various areas competing among themselves, but also cooperating". Clusters, as every organizational form has his own cycle of life. Clusters emphasizes the meaning of human being and cooperation by well - known human and social capital. Globalization, integration and systemic transformation of economies require from enterprises to compete and to respond on market demands in flexible way. Small and medium sized companies are also placed in new conditions of business. They are looking for ways and methods of business that will enable them to function and to exist on market. The most important actions seem to be the ones leading to increase in competitiveness and innovation. This is why many companies tend to be interested in cooperation within cluster structures. The paper describes the policy of development based on clusters, i.e. the meaning of public unit supporting that kind of enterprise. The article shows main advantages of being in cluster structure. Clusters are effective mechanism of creating innovation as well as minimizing costs and raising competitiveness. The Silicon Valley is the most famous example of cluster in the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran M., Klasyfikacje klastrów i inicjatyw klastrowych. Wnioski dla systemu wspierania struktur klastrowych w Polsce, [w:] Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, pod red Stawicki M., Pandor W. Prace Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, nr 47, Warszawa 2008.
 2. Bojar E., Clusters - the Concept and Types. Examples of Clusters in Poland. [w:] , The emergence and development of clusters in Poland, pod red. Bojar E., Olesiński Z., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 3. Breschi S., Malerba F., Clusters, Networks and Innovation, Oxford University Press, New York 2005.
 4. Brodzicki T., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność regionów, opracowanie w ramach grantu Komisji Badań Naukowych 2H02C 073 022, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2002, http://www.rsi.org.pl/dane/download/koncepcja_klastrow_aitykiil.doc. / dn. 10.05.2009.
 5. Doeringer P.B., Terkla D.G., Business Strategy and Cross-Industry Clusters. "Economic Development Quarterly", 1995, nr 9.
 6. Góra J., Model dynamiki klastra jako narzędzie badania jego możliwości adaptacyjno- rozwojowych, [w:] Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów. pod red. Pangsy-Kania S, Piech K., Instytut Wiedzy i Innowacji. Warszawa 2008.
 7. Lindabaso M., Kukliński A., Roman C, Europe - Reflections on Social Capital. Innovation and Regional Development. Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2007.
 8. Porter M.E., The Competetive Advantage of Nation. The Free Press, New York 1990.
 9. Porter M.E, Locations, Clusters, and Company Strategy, [w:] Audretsch D. B., SMEs in the Age of Globalization, AN Elgar Reference Collection, Cheltenham, Northampton 2003.
 10. Porter M.E., Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. "Economic Development Quarterly", 2000, vol. 14 Issue 1.
 11. Regional Cluster in Europe, "Observatory of European SMEs, European Commission", No. 3, 2002.
 12. Stawicki M, Klastry i inicjatywy klastrowe - podstawowe definicje, [w:] Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych, pod red. Stawicki M., Pander W. Prace Naukowe Nr 47, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2008.
 13. Szultka S., Brodzicki T., Wojnicka E., Klastry - trochę teorii, [w:] Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, pod red. Szultka S. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk 2004.
 14. Wojnicka E., Rola klastrów innowacyjnych w Unii Europejskiej. "Wspólnota Europejskie", 2002, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu