BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koneczna Renata
Tytuł
Szanse i zagrożenia w rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki
Chances and Threats of Polish Innovation Economy
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2009, nr 2, s. 12-20, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność gospodarki, Konkurencyjność, Rozwój przedsiębiorczości, Badania naukowe
Innovation economy, Competitiveness, Entrepreneurship development, Scientific research
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano porównanie poziomu innowacyjności w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej i świata. W drugiej części przedstawiono znaczenie czynników wpływających na rozwój zasobów ludzkich, przedsiębiorczości, wiedzy i badań naukowych w Polsce. Część trzecia zawiera najistotniejsze warunki sprzyjające kreatywności i innowacyjności na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym.

The point of this paper is to present certain chances and certain threats of the development of Polish national economy. The article is divided in three parts. First part concentrates on economy in UE in comparison with the global economy. In the second part the author describes the meaning of some agents influencing the innovation development, i.e. development of human resources, enterprise, knowledge and scientific researches. Finally, the paper consists of some conditions favorable to creativity and innovation in the country's level. The innovative potential grouped in certain field (region, country or continent) could b used or wasted. Achieving the desirable effect needs to cooperate in many areas, i.e. economical, scientific and political. The devising condition is to express the interest and desirable political will in the domestic level, then to elaborate the procedures and good practices. The institutional ability and courage to realize ambitious enterprises are not with out importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M.. Wprowadzenie: Polityka rozwoju a perspektywy 2030 r., Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 2. Doing Business 2008, World Bank, 2008, http://www.doingbusiness.org/doeunientsPress_Releases_08/DB_08_Oveview_English.pdf, z dn. 26.02.2009.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2005-2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 4. European Innovation Scoreboard 2008, Comparative Analysis Of Innovation Performance, Pro Inno Europe, Inno Metrics, 2009.
 5. Eurostat, 2007, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, z dn. 18.07.2008.
 6. Galar R., Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku. Scenariusz optymistyczny, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 7. Gounelle P., Lhermitte M., Otwarty świat. Badanie atrakcyjności inwestycyjnej Europy 2008, Ernst & Young, Warszawa 2008.
 8. Grosse T. G., Odnowiona strategia lizbońska a polityka spójności. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 9. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, www.mnisw.gov.pl, z dn. 20.06.2008.
 10. Olbrycht J., Udział Eolski w rozwoju kreatywnej Europy - nie ma alternatywy. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 11. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 12. Raport bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa 2006.
 13. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
 14. Social mobility. What's it worth?, "The Economist", January 2004.
 15. Starczewska-Krzysztoszek M., Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Warszawa 2008.
 16. Szlachta J., Kreatywność i innowacyjność polityki spójności Unii Europejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 17. The Global Competitiveness Report 2006-2007, World Economic Forum, 2007.
 18. The search for talent. The world's most valuable commodity is getting harder to find, "The Economist, October 2006.
 19. Wierzbicki A.P., Zapaść głodowa nauki, "Gazeta Wyborcza", 2008. http://wyborcza.pl/1,76842,5144715.html, z dn. 22.04.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu