BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noga Beniamin
Tytuł
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a funkcjonowanie rolno-spożywczego rynku hurtowego w Polsce
The Common Agriculture Policy in the EU and Wholesale Markets in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 165-172, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Rynek żywności, Rynek rolny
Common Agricultural Policy (CAP), Food market, Agricultural markets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wspólna Polityka Rolna (Common Agriculture Policy - CAP) została ustanowiona w momencie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 r. Określiła ona prawne, ekonomiczne i instytucjonalne ramy dla funkcjonowania rynków, na których przedmiotem obrotu są produkty rolno-spożywcze. Ten rynek, zwany popularnie „zielonym rynkiem", był w EWG przedmiotem wielu dyskusji i kontrowersji, co powodowało ciągłe zmiany w prawnym „oprzyrządowaniu" CAP i tym samym zmianie ulegał system regulacji rynku rolnego, najpierw w EWG, a potem w całej Unii Europejskiej. W 1992 r. powstały w Polsce rolno-spożywcze rynki hurtowe, które po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej l maja 2004 r. zaczęły funkcjonować w ramach CAP. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie polskie rolno-spożywcze rynki hurtowe realizują założenia CAP. Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga: a) zdefiniowania rolno-spożywczego rynku hurtowego, b) określenia celów CAP, c) oceny wpływu CAP na organizację i funkcjonowanie rolno-spożywczego rynku hurtowego w Polsce. (fragment artykułu)

This article analyzes the possibilities of development of agricultural wholesale market in Poland after the country's accession to the European Union. The Common Agricultural Policy (CAP) creates the new reality for the Polish agricultural market and particularly for the sales system of agricultural products. As a result of the implementation of CAP, the Polish wholesale market has gained significant importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agenda 2000-2006, materiały UKIE, Warszawa 1999.
  2. Baruk A., Rynki hurtowe i ich rola w rozwoju regionu, „Świat Marketingu" marzec 2003.
  3. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Drewiński M., Geografia handlu, AE, Wrocław 1992,
  5. Kaliński L, Kowalczyk A., Rozwój rynków hurtowych, www.agrosa.haslo.pl/press/ebooks, 2.05.2007 r.
  6. Mynarski S., Cybernetyczne aspekty analizy rynku, PWN, Warszawa 1976.
  7. Rządowy Program Budowy i Rozwoju Rynków Hurtowych, www.minrol.gov.pl.
  8. Woś A., Agrobiznes [T. 1], Makroekonomika „Key Text", Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu