BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczuk Franciszek
Tytuł
Transfer doświadczeń międzynarodowych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku na przykładzie agencji rozwoju regionalnego
Transfer of International Experiences in Entrepreneurship Development in Lower Silesia - the Regional Development Agency
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 11-19, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Przedsiębiorczość międzynarodowa, Rozwój przedsiębiorczości
Local entrepreneurship, International entrepreneurship, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Agencja Rozwoju Regionalnego SA (ARR SA)
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie problemu transferu doświadczeń z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w skali międzynarodowej. Wszechstronnej analizy tej problematyki dokonano na przykładzie agencji rozwoju regionalnego (ARR), podmiotów gospodarczych należących do najbardziej aktywnych na Dolnym Śląsku instytucji otoczenia biznesu (IOB). Instytucje te transferują liczne doświadczenia transgraniczne i międzynarodowe w rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku, rozwijają więzi międzynarodowe oraz aktywnie uczestniczą w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej, korzystając z transferu niektórych doświadczeń w tym zakresie przede wszystkim z innych krajów Unii Europejskiej. W końcowej części artykułu dokonano oceny roli ARR w transferze doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości oraz przedstawiono wnioski mogące wzmocnić pozycję tych IOB na rynku regionalnym i międzynarodowym. (fragment artykułu)

The paper aims to present problems connected to transferring experiences in the field of entrereneurship development in the international format. A case study of one of Lower Silesia most proactive entities - the Regional Development Agency- has been presented. In Lower Silesia case, business-surrounding entities (as RDA) are responsible for number of such transfers. They develop international relations and take part in local and regional entrepreneurship development by transferring some of other EU countries experiences. The paper ends with the assessment of RDA role in transferring the entrepreneurship experiences and with the conclusions that can substantiate business-surrounding entities position in the international and regional market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk F., Dolny Śląsk i Saksonia jako wspólny obszar gospodarczy - aspekty marketingowe i przestrzenne, [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, AE, Wrocław 2005.
 2. Adamczuk F., Formy i zakres współpracy transgranicznej instytucji otoczenia biznesu (IOB) w gminach i powiatach przygranicznych województwa dolnośląskiego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 905, AE, Wrocław 2001.
 3. Brdulak J., Kulikowski M., Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004.
 4. Gościniak-Kasprzyk D., Przedsiębiorczość po polsku, Emka, Warszawa 2001.
 5. Gregorczyk S., Romanowska M., Sopińska A., Przedsiębiorczość bez tajemnic, WSP, Warszawa 2002.
 6. Kent C.A., Rola przedsiębiorcy w gospodarce, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk 2001.
 7. Klasik A. (red.), Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, AE, Katowice 2001.
 8. Kosiedowski W., Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, WTN, Włocławek 2002.
 9. Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, AE, Wrocław 2006.
 10. Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, P WE, Warszawa 2006.
 11. Pisz Z. (red.), Zmiany sytuacji społecznej na Dolnym Śląsku w latach 1998-2002, AE, Wrocław 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu