BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Andrzej
Tytuł
Wpływ warunków działania gospodarczego na udział małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorów zagranicznych w strukturze PKB na przykładzie państw bałtyckich oraz Białorusi, Ukrainy i Mołdawii w latach 2004-2006
The Influence of Business Conditions Activity on the Share of Medium and Small Sized Companies and Foreign Investors in GDP in Baltic States and Ukraine, Belarus, Moldova
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 46-58, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Produkt krajowy brutto (PKB), Warunki działalności gospodarczej
Business activity, Gross domestic product (GDP), Conditions for economic activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem mniejszego opracowania jest porównanie warunków działania gospodarczego z punktu widzenia prywatnego przedsiębiorcy na Litwie, na Łotwie i w Estonii z warunkami działania na Białorusi, na Ukrainie oraz w Mołdawii. Stosownie do wstępnych rozważań przyjęto hipotezę o następującej treści. Warunki działania gospodarczego w pierwszej grupie państw są dla zagranicznych inwestorów oraz małych i średnich przedsiębiorstw korzystniejsze aniżeli w drugiej grupie. Korzystniejsze warunki powodują zwiększenie udziału zagranicznych inwestorów oraz małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze PKB. Czynnikiem determinującym powyższą hipotezę było wstąpienie Litwy, Łotwy i Estonii do Unii Europejskiej i konieczność wprowadzenia standardów funkcjonowania podmiotów gospodarczych zbliżonych do obowiązujących w pozostałych państwach członkowskich. (fragment artykułu)

The aim of this study is to compare the business conditions activity in Baltic States and Ukraine, Moldova, Belarus. The comparison was executed on establishing, handling and closing down the ltd. company. The comparison showed that the better conditions were in Baltic States than in the second group of companies. These results influenced the level of GDP and the share of medium and small sized companies and foreign investors in GDP. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anticorruption in Transition 3. Who is succeeding and why?, World Bank, Washington 2006.
  2. Doing Business 2007, World Bank, Washington 2006.
  3. Hallward-Driemeier M., The Impact of Improvements in the Investment Climate: Evidence from Panel Surveys in Bangladesh, World Bank, Washington 2006.
  4. http:/reuters.com 12.01.2007 r.
  5. Luc L., Woodruff Ch., The Quality of the Legal System, Firm Ownership and Firm Size, Policy Research Working Paper No. 3246, World Bank, Washington 2004.
  6. Scott J., Astrahan I., Effective and Sustainable Regulatory Reforms. The Regulatory Guillotine in Three Transition and Developing Countries, Jacobs and Associates, Washington 2006.
  7. Wielgosz E., Rosja-Chiny. Dwa modele transformacji, Adam Marszałek, Toruń 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu