BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźniar Katarzyna
Tytuł
MSP w gospodarce opartej na wiedzy - nowe wyzwania i szanse na dynamiczny rozwój
SMEs in the Knowledge-based Economy - New Challenges and Chances for Dynamic Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 125-135, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Small business, Enterprise competitiveness, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dobie dążenia do gospodarki opartej na wiedzy (GOW) zmieniają się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz większą rolę odgrywają aktywa niematerialne, takie jak: wiedza, umiejętności, kreatywność, inteligencja. Odchodzi się od produkcji masowej, ujednoliconej, przeznaczonej dla przeciętnych gustów na rzecz indywidualizacji oferty rynkowej. Cykl życia wielu produktów i usług uległ znacznemu skróceniu, co więcej, zacierają się granice między produktami a usługami, klienci bowiem coraz częściej oczekują kompleksowego zaspokojenia swoich potrzeb. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, co te wszystkie zmiany oznaczają dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz czy w nowych warunkach nadal aktualne pozostaje stwierdzenie, że „duży może więcej". (fragment artykułu)

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are a very heterogeneous group of businesses usually operating in the service, trade and manufacturing sectors. They include a wide variety of firms. Some of them are dynamic, innovative and growth-oriented while others are satisfied to remain small and perhaps family owned. SMEs are often classified by the number of employees and/or by the value of their assets. The main purpose of the paper is to assess the significance of development of SMEs for competitiveness of domestic economy in the international scale. It is also an attempt of answering two questions: what new chances gives the knowledge-based economy to SMEs relative to large enterprises and what challenges should be undertaken by SMEs in terms of creating and developing the knowledge-based economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Goldberg I., Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington D. C., 2004.
 2. Kalinowski T. (red.), Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski, IBnGR, Gdańsk 2007.
 3. Łobejko S., Sosnowska A., Male i średnie polskie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji: pozytywy i trudności w rozwoju, PARP, Warszawa 2006.
 4. Promoting Entrepreneurship and Innovative SMEs in a Global Economy. Towards a More Responsible and Inclusive Globalisation, OECD, Istanbul 2004.
 5. Przedsiębiorczość w Polsce 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, PARP, Warszawa 2006.
 7. Rynek usług dla MSP, „Forbes" 2007, nr 7.
 8. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006, Raport z badań Monitoring kondycji sektora MSP 2006, PK.PP Lewiatan, Warszawa 2006.
 9. Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej DzU nr 179, poz. 1484.
 11. Załącznik do Zalecenia Komisji Europejskiej 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.
 12. Żołnierski A. (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, PARP, Warszawa 2006.
 13. http://www.newconnect.pl (stan na dzień 23.10.2007).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu