BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymarczyk Jan
Tytuł
Innowacje w strategii rozwoju Polski w drugim okresie programowania 2007-2013
Innovations in Polish Development Strategy in Second Programming Period 2007-2013
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 173-184, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju gospodarczego, Innowacyjność gospodarki, Innowacyjność przedsiębiorstw, Strategia lizbońska, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Economic development strategy, Innovation economy, Enterprise innovation, Lisbon Strategy, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poziom innowacji w polskiej gospodarce jest bardzo niski. Syntetyczną miarą nakładów są wydatki na sferę B+R, które w Polsce stanowią 0,57% PKB , podczas gdy w Unii Europejskiej prawie 1,9%. W związku z tym Polska postanowiła, że zgodnie z zaleceniami Strategii Lizbońskiej znaczną część pomocy finansowej, które Polska otrzyma z UE w latach 2007-2013 przeznaczyć na innowacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

The level of innovations in Polish economy is very low. The synthetic measure of it is the outlays forR&D, which in Poland are 0,57% GPD while in the European Union almost 1.9%. In connection with it Poland has decided that according to recommendation of the Lisbon Agenda a considerable part of the financial aid, which Poland will receive from the EU in 2007-2013 will spend on the innovations first of all within the Operating Program Innovative Economy and 10 Regional Operating Programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. „Gazeta Wyborcza" 5.10.2006 r.
  2. „Gazeta Wyborcza" 14.05.2007 r.
  3. Krajowy program reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Warszawa 28.12.2005 r.
  4. „Rzeczpospolita" 13.03.2007 r.
  5. „Rzeczpospolita" 29.03.2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu