BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Magdalena
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a innowacyjność polskiej gospodarki
Foreign Direct iIvestment and the Innovation Economy in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 195-205, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Innowacyjność gospodarki, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Innovation economy, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu przedsiębiorstw krajowych, realizujących inwestycje własne, oraz przedsiębiorstw zagranicznych, które inwestują w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, na innowacyjność polskiej gospodarki. Ponadto dzięki tej analizie podjęta zostanie próba sformułowania zaleceń (wskazówek) dla gospodarki polskiej, której poziom innowacyjności jest obecnie bardzo niski w porównaniu z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. (fragment artykułu)

The main purpose of the article is to show the influence of foreign direct investments on development of the innovation economy in Poland. The autor presented FDI inflows into Poland in 2005, the position of Poland among the European Union countries, the next expenditures on innovation activity by sectors, ownership forms and voivodships.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmark Definition Direct Investment, OECD, Paris 1996.
 2. FDI Confidence Index, Global Business Policy, A.T. Kearney 2006.
 3. Hejduk I.K., Główne uwarunkowania rozwoju nauk zarządzania w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 3.
 4. Janasz W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Warszawa 2004.
 5. Knowledge Assessment Methodology 2006, World Bank 2006.
 6. Nauka i technika w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 7. Przedsiębiorczość w Polsce 2006, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl.
 8. The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
 9. World Investment Report 2007. Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, UNCTAD, United New York and Geneva 2007.
 10. Strony internetowe
 11. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 12. www.oecd.org.
 13. www.mg.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu