BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara
Tytuł
Wykorzystanie funduszy unijnych na inwestycje ochronny środowiska w latach 2004-2006 w świetle realizacji polityki spójności
Using European Union Funds for Investments in the Environmental Protection in the Period of 2004-2006 in the Light of the Realization of the Cohesion Policy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1190, s. 470-479, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce
Słowa kluczowe
Inwestycje w ochronę środowiska, Fundusze unijne, Polityka spójności
Environmental investments, EU funds, Cohesion policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Do finansowania inwestycji ochrony środowiska Polska, obok środków krajowych, wykorzystuje również środki unijne. Po pierwszym okresie, w którym planowano wykorzystanie funduszy unijnych, powstały pewne zbiory danych i informacji, które pozwalają określić, na co i w jakim stopniu wykorzystano te fundusze. Stało się to impulsem do przedstawienia w artykule wniosków z dotychczasowego wykorzystania funduszy unijnych na inwestycje w ochronę środowiska. Przedstawione zostały także miejsce i rola inwestycji środowiskowych w realizacji europejskiej polityki spójności w świetle dokumentu "Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013".

The first period is passing, to which it has been planned using European Union funds. There already exist reliable sets of data and the information enabling to determine, what for and on what level these funds have been used. Using union funds for the environmental protection is one of more important problems. On that account in the article are presented: -conclusions from current using European Union funds for investments in the environmental protection, - the place and the role of environmental investments in the realization of the European cohesion policy in the light of the document National Strategic Frames of References. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja miesięczna nt. stanu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw lata 2004-2006 (stan na 30.04.2006), Warszawa 2006.
  2. Informacja o realizacji Funduszu Spójności w III kwartale 2005 r. (stan na 30.09.2005), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2005.
  3. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013. Wstępny Projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty 2006.
  4. Stan wdrażania "Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego (na dzień 31.03.2006 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Warszawa, kwiecień 2006.
  5. http://www.funduszspojnosci.gov. pl/Projekty?Projekty+Funduszu+Spójności/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu