BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Ewa Magdalena
Tytuł
System społecznej odpowiedzialności według międzynarodowego standardu Social Accountability 8000 w Elektrowni Opole
Corporate Social Responsibility Management System According to the International Standard Social Accountability 8000 in Power Plant Opole
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1190, s. 507-515, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Norma Społecznej Odpowiedzialności Biznesu SA 8000, Studium przypadku
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Accountability International SA8000 certification, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Elektrownia Opole
Abstrakt
Firmy, które chcą zaistnieć w nowej rzeczywistości, powinny wybierać drogę zrównoważonego rozwoju, czyli takie kierunki działalności, które są jednocześnie społecznie odpowiedzialne, ekologicznie przyjazne i ekonomicznie wartościowe. To godzenie tak różnorodnych interesów, opartych na chęci nie tylko zysku, ale także celów społecznych, przekłada się w systemie zarządzania na społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility CSR). Przykładem takiego postępowania może być wykorzystanie w organizacji międzynarodowego standardu SA8000. W artykule omówiony został przykład elektrowni Opole, gdzie ten standard został wdrożony.

Unfavourable phenomena created by developing globalization, growing importance of multinational companies, caused the societies to increase their expectations towards the enterprises. Companies willing to find themselves in the new reality should follow the idea of sustainable development what in the management system means Corporate Social Responsibility. The implementation of formalized management system conformable to the international standard SA8000 can be used as a confirmation on Corporate Social Responsibility. SA8000 is a standard for companies seeking to make the workplace more humane as its mission is to improve working conditions and workers' rights around the world. Among 7 enterprises in Poland having adopted SA8000 standard the special attention should be given to Power plant Opole, the first company in Poland which decided to implement this standard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. International Standard Social Accountability 8000, www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=document. showDocumentByID.DocumentID=136 (28 lutego 2007).
  2. Księga systemu społecznej odpowiedzialności Elektrowni "Opole" SA, Elektrownia Opole, Brzezie 2001 (październik).
  3. Porozumienie partnerów handlowych, "Z prądem i pod prąd". Gazeta zakładowa "Elektrowni Opole" 2003 (styczeń) nr 124, http://elektrownia.org.com.pl/numer/2003-JAN.pdf (18 lutego 2008).
  4. Raport dotyczący funkcjonowania systemu społecznej odpowiedzialności Elektrowni "Opole" SA w roku 2003, Brzezie 2004 (maj).
  5. Raport dotyczący funkcjonowania systemu społecznej odpowiedzialności ВОТ Elektrowni Opole SA w roku 2003, Brzezie 2005 (czerwiec).
  6. Rok B., Standard społecznej odpowiedzialności SA8000, www.vebi.pl/texty/sa8000.doc (28 lutego 2007).
  7. SA8000 - Certified Facilities Summary Statistics, www.sa-intl.org/index.cmf?fuseaction=Page .viewPageapageld=445aparentID=617agrandparentID=473amodeID=l (28 lutego 2007).
  8. Skład i zadania grup roboczych, "Z prądem i pod prąd. Gazeta zakładowa Elektrowni Opole" 2001 (styczeń) nr 98. Dodatek Certyfikat SA8000, http://elektrownia.org.com.pl/2001-JAN.pdf (l l lutego 2006).
  9. Społeczna odpowiedzialność - co, jak, dlaczego (rozmowa z dyrektorem Ireneuszem Wesołowskim, szefem zespołu wdrażającego system SA8000), "Z prądem i pod prąd. Gazeta zakładowa Elektrowni "Opole" 2001 (styczeń) nr 98, http:/elektrownia.org.com.pl/numer/2001-Jan.pdf (11 lutego 2006).
  10. Wesołowski I., Coś znacznie więcej niż tylko kolejny certyfikat. Społeczna odpowiedzialność, "Z prądem i pod prąd. Gazeta zakładowa Elektrowni "Opole" 2001 (styczeń-luty) nr 111-112, http://elektrownia.org.compl/numer/2001-FEB.pdf (27 lutego 2006).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu