BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Świadectwa pochodzenia jako instrument wspierający kongenerację
Certificates of Origin as the Cogeneration Supporting Instrument
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 16, s. 26-34, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Energia w gospodarce, Ciepłownictwo, Świadectwa udziałowe
Electric power, Energy in the economy, Heating, Participation certificate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie omawia mechanizm czyli system obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia z kongeneracji wspierający szersze wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z energią cieplną. Przedstawiono istotę świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, system ich obiegu w Polsce oraz system obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia z kongeneracji w Polsce.

The objective of the hereby article is to analyze the mechanism of cogeneration supporting in Poland - the technology facilitating simultaneous production of electric and thermal energy and/or mechanical one during the same process. The mechanism is based on certificates of electric energy origin from high-efficient congregation and property rights resulting from these certificates. Property rights are a stock exchange commodity subject to turnover. Enterprises producing energy and supplying it to the final recipient are obliged to obtain and present, for cancellation before the President of Power Industry Regulation Office, the certificates of origin for electric energy produced in high-efficient congregation on the territory of Poland. Owing to such solution the demand and supply for certificates from congregation is created as well as the market of property rights resulting from them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dreżniewski J.. Czerwone certyfikaty - mechanizm wsparcia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, "Wokół Energetyki", luty 2006.
  2. Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego Rady w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii ora/ zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG. DzU UE z 21.2.2004 r., L 52/50.
  3. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Ekonomia i Środowisko. Białystok 2005.
  4. Kielichowska I., Kogeneracja w Europie, "Czysta Energia" 2006 nr 12.
  5. Kopanicka D.. Świadectwa pochodzenia z. kogeneracji w sprawozdaniach finansowych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2007 nr 12.
  6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z. kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, DzU nr 185, poz. 1314.
  7. Uchwala Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA Nr 47/20/2007 z dnia 30 maja 2007 r. zatwierdzająca Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wyprodukowania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.
  8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, DzU nr 54, poz. 348 ze zm.: DzU 2006 nr 89, poz. 625, nr 104. poz. 708, nr 170, poz. 1217; DzU 2007 nr 21, poz. 124. nr 52. poz. 343. nr 1 15. poz. 790, nr 130, poz. 91.
  9. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. DzU nr 103. poz. 1099 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu