BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glabiszewski Waldemar (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Potencjał konkurencyjności polskich zakładów ubezpieczeń majątkowych na tle warunków konkurowania w Unii Europejskiej
Competitive Potential of Non-Life Insurance Companies in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1197, s. 80-87, wykr., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Instytucje ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia majątkowe, Konkurencyjność, Badania naukowe
Insurance market, Insurance institute, Property insurance, Competitiveness, Scientific research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Omówiono stan potencjału konkurencyjności zakładów ubezpieczeń majątkowych w odniesieniu do wymogów skutecznego konkurowania na jednolitym rynku ubezpieczeniowym w UE. Przedstawiono badania przeprowadzone przez autora dotyczące oceny poziomu konkurencyjności działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych. Badaniu poddano 35 zakładów, ale tylko 27 odesłało wypełnione kwestionariusze ankiety. Autor zauważa, że wszystkie zakłady ubezpieczeń majątkowych doskonalą składniki swego potencjału konkurencyjnego, jednak czynią to w sposób doraźny.

The company's competitive potential taken as widely understood resources, both material and immaterial, constitutes a source of shaping its competitiveness. It determines then the company's ability to compete effectively and reach market success - realization of the set strategic goals. The article is the author's attempt to evaluate the condition of competitiveness of non-life insurance companies in Poland, especially as regards the EU requirements for the insurance market. The presented research outcome indicates that the possessed resources are not sufficient for creation of competitiveness instruments that would allow an effective competition in the non-life insurance sector in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, nr 1.
  2. Glabiszewski W., Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z UE, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
  3. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2001.
  4. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacja, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu