BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ekonomiczne przesłanki tworzenia sieci bezpieczeństwa pośredników finansowych
Economic Indications for Creating Safety Networks of Financial Intermediaries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 16, s. 241-251, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Pośrednictwo finansowe, Usługi finansowe, Przegląd literatury
Financial markets, Financial intermediation, Financial services, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Aby instytucje rynku finansowego mogły być traktowane jako instytucje publicznego zaufania, nad ich działaniem musi czuwać sieć bezpieczeństwa zwana safety net. Opracowanie omawia istotę sieci bezpieczeństwa, oraz na podstawie przeglądu literatury krajowej i zagranicznej w omawianym zakresie próbuje odpowiedzieć na pytanie czy tworzenie takiej sieci znajduje ekonomiczne uzasadnienie.

A safety network of financial intermediaries refers to all different regulations, institutions and procedures which protect stakeholders and society against losses resulting from the insolvency of banks and other financial intermediaries. The objective of the article is to obtain a reply 10 the question whether creating such a safety network is economically grounded. The study is of theoretical nature and presents the review of both national and foreign literature output in this field. The identification of economic indicators for creating the safety network of financial intermediaries is supported by explaining the core concept of safety network and pointing to its elements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G. A., The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics", August 1970 nr 84.
 2. Barth G., Caprio Jr., Levine R., Bank Regulation and Supervision: What Works Best? Working Paper 9323, NBER, November 2002.
 3. Benston G.J, Eisenbeis R.A., Horvitz P.M. Kane E.J., Kaufman G.G., Perspectives on Safe and Sound Banking: Past, Present, and Future, Cambridge, MIT Press Affairs Hobart Paper 1998 nr 135.
 4. Benston G.J. Kaufman G.G., Deposit Insurance Reform in the FDICImprovement Act: The Experience to Date, Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago, 1998, Q II.
 5. Benston G.I., Regulating Financial Markets: A Critique and Some Proposal, Institute of Economic Affairs Hobart Paper, London 1998 nr 135.
 6. Berger A.N., Herring R.J., Szegö G.P., The Role of Capital in Financial Institutions, Board of Governors of the Federal Reserve System, Finance and Economics Discussion Series 1995 nr 95-01.
 7. Borys G, Dyskusja wokół regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym, [w:] Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, Lublin 2005.
 8. Brock P.L., Financial Safety Nets and Incentive Structures in Latin America, "World Bank Policy Research Working Paper" 1999 nr 1993.
 9. Chari V.V., Jagannathan R., Banking, Panics, Information, and Rational, Expectations Equilibrium, "Journal of Finance" 1988 nr 43.
 10. Chen Y., Banking Panics: The Role of the First-Come, First-Served Rule and Information Externalities, "Journal of Political Economy" 1999 nr 107.
 11. Dale R., Regulating the New Financial Markets, [w:] The Future of the Financial System, red. M. Edey, Reserve Bank of Australia, Sydney 1996.
 12. Dowd K., The Case for Financial Laissez-Faire, Sydney: Reserve Bank of Australia, "The Economic Journal" 1996 nr 106.
 13. Demirguc-Kunt A., Huizinga H., The Market Discipline and Financial Safety Net Design, "World Bank Policy Research Working Paper Series" 1999 nr 2183.
 14. Diamond D.V., Dybvig P., Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, "Journal of Political Economy" 1983 nr 91.
 15. Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., The Regulation of Entry, "Quarterly Journal of Economics" 2002 nr 117.
 16. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976 nr 3(4).
 17. Kane E.J., Financial Safety Nets: Reconstructing and Modelling a Policymaking Metaphor, "The Journal of International Trade and Economic Development" 2001 vol. 10, nr 3.
 18. Kaufman G.G., Bank Contagion: A Review of the Theory and Evidence, "Journal of Financial Services Research" 1994 nr 8.
 19. Kaufman G., Bank Failures, Systemic Risk and Bank Regulation, "The Cato Journal" 1996 vol. 16 nr 1.
 20. Kaufman G.G., Wallison P. J, The New Safety Net, Regulation, Cato Institute, 2001 vol. 24, nr 2.
 21. Llewellyn D., The Economic Rationale for Financial Regulation, FSA Occasional Paper Series, April 1999.
 22. Laeven L., Banking Risks Around the World - the Implicit)' Safety Net Subsidy Approach, "World Bank Policy Research Working Paper Series" 2473, 2000.
 23. Marinkovic S.T., Designing an Incentive-Compatible Safety Net in a Financial System in Transition: The Case of Serbia, DP35 South East Europe Series 2004, http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Publications/DiscussionPapers/DP35.pdf.
 24. Mayer D.G., The New Capital Regulations and the Safety Net, Material na seminarium Gdańskiej Akademii Bankowej pt. "Nowa Umowa Kapitałowa a zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych", Warszawa, 20 października 2004.
 25. Mishkin F.S., Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective, University of Chicago, Press Chicago 1991.
 26. Obal T., Teoretyczne aspekty systemu gwarantowania depozytów "Bezpieczny Bank" 2004 nr 2(23).
 27. Pawłowicz L., Sieć bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej a Strategia Lizbońska, [w:] Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, red. L. Pawłowicz, CEDEWU.PL, Warszawa 2006.
 28. Quintyn M., Taylor M., Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability, "International Monetary Fund Working Paper" March 2002 nr 02/46.
 29. Schoenmaker D., Contagion Risk in Banking, LSE Financial Markets Group Discussion Paper, nr 239, London School of Economics, London, March 1996.
 30. Shleifer A, Vishny R., The Grabbing Hand: Government Pathologies and their Cures, Harvard University Press 1998.
 31. Solarz J.K., Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997.
 32. Szczepańska O., Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank" 2005 nr 1 (26).
 33. Walter J.R, Weinberg J.A., How Large is the Federal Financial Safety Net?, CATO Journal 2002 vol. 21, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu