BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubowik Anna
Tytuł
Organizacja i struktura służby cywilnej w świetle ustawy z 2008 r.
Legal System and Structure of Civil Service According the Act on Civil Service of 2008
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 6, s. 13-20
Słowa kluczowe
Służba cywilna, Ustawa o służbie cywilnej, Stosunek pracy
Civil service, Polish Civil Service Act, Legal employment relation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
24 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o służbie cywilnej uchwalona w 2008 r. Akt ten uchylił zawierające kontrowersyjne i krytykowane ustawy z 2006 r. - o służbie cywilnej oraz o państwowym zasobie kadrowym. Ustawa z 2008 r. przywraca rozwiązania i instytucje mające zagwarantować stabilność i apolityczność korpusu służby cywilnej. Między innymi przywraca instytucję Szefa Służby Cywilnej, włącza wyższe stanowiska w służbie cywilnej do korpusu służby cywilnej i wzmacnia pozycję dyrektora generalnego urzędu. Nowa ustawa nie restytuuje jednak w niezmienionej formie stanu prawnego sprzed 2006 r. i wprowadza wiele nowych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The Civil Service Act of 21 November 2008 is the fourth act on civil service in Poland in last twelve years. The new act has derogated previous acts of 2006, concerning civil service and high posts in state administrations. The system created by acts of 2006 was criticized for constitutional reasons. New regulation resigns controversial provisions in area of legal status of Civil Service and their members. The new law introduces institution of the Head of Civil Service and includes senior posts (Directors-General, Directors of Departments and their deputies) into civil service. Act of 2008 generally restore principles of organization of civil service established by the act of 1998, however with many changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Borek-Buchajczuk, I. Ortylewska, Przenoszenie pracowników urzędów państwowych,pracowników samorządowych oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli do korpusu służby cywilnej (w:) Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r., red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009, s. 547-554.
 2. K. Działocha, A. Łukaszczuk, Mowa ustawa o służbie cywilnej (Aspekt prawno-konstytucyjny), "Państwo Prawo" 2006, z. 11, s. 3-5.
 3. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, red. J. Gudowski, Warszawa 2002, s. 218.
 4. J. Jagielski, W sprawie treści kategorii "administracja rządowa" i "administracja samorządowa " (w:) Nauka administracji wobec wy zwań współczesnego państwa prawa, Międzynarodowa konferencja naukowa, Cisną, 2-4 czerwca 2002 r., red. Jan Łukasiewicz, Rzeszów 2002, s. 216-236.
 5. J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Warszawa 2001, s. 26.
 6. Ł. Korózs, M. Sztorc, Ustrój sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2004, s. 119.
 7. B. Kudrycka, Neutralność polityczna urzędników, Warszawa 1998.
 8. T. Liszcz, Służba cywilna - trzecie wy danie (w:) Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z za kresu praw. Księga jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak, pod redakcją J. Steliny i A. Wypych-Żywic- kiej, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVII, Gdańsk 2007, s. 357-358.
 9. G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 30-41.
 10. G. Rydlewski, Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne, Warszawa 2001, s. 14-15.
 11. S. Samol, W sprawie sytuacji prawnej członków korpusu służby cywilnej na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej z 2006 r., "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, z. 3, s. 97-99.
 12. W. Sanetra, Strony stosunków pracy w służbie cywilnej i w samorządzie terytorialnym (w:) Stosunki pracy w służbie cywilnej i w samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001, s. 20-21.
 13. W. Skrzydło, Konstytucja RP, Warszawa 2007, s. 160.
 14. J. Stelina, Zasada politycznej neutralności służby cywilnej (w:) Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z za kresu praw. Księga jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak, pod redakcją J. Steliny i A. Wypych-Żywic- kiej, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVII, Gdańsk 2007, s. 280-282.
 15. H. Szewczyk, Zatrudnianie na wysokich stanowiskach w administracji rządowej, "Przegląd Prawa Publiczne go" 2008, nr 10, s. 15-16.
 16. H. Szewczyk, Zatrudnienie w służbie cywilnej, Bydgoszcz 2005, s. 20-21.
 17. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008, s. 312.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu