BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Katarzyna
Tytuł
Podatek dochodowy w inwestycjach realizowanych w ramach 5. Programu Ramowego
Polish Accounting and Tax Law, and Projects Being Realized within the Fifth EU Framework Programme
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (10), 2003, nr 970, s. 149-154, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Stowarzyszenie Polski z WE, Programy UE, Podatek dochodowy, Badania naukowe, Innowacje, Rozwój społeczno-gospodarczy
Poland's Association with the EC, EU programme, Income tax, Scientific research, Innovations, Social economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Program ten powstał w 1998 roku, a jego celem jest wspieranie badań służących innowacjom oraz rozwojowi gospodarczo-społecznemu Europy. W 1999 roku w wyniku negocjacji prowadzonych przez Komitet Badań Naukowych oraz przedstawicieli polskiej i unijnej administracji Polska uzyskała prawo do udziału w 5. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Techniki i Wdrożeń Unii Europejskiej (5PR) i do otrzymania pomocy finansowej na realizację przygotowywanych projektów. Program daje szanse podmiotom na pozyskanie środków finansowych, na prowadzenie badań naukowych i doświadczeń, ale również nakłada obowiązek prawidłowego ich rozliczania. Dla potrzeb artykułu, który dotyczył podatku dochodowego, realizowany w ramach 5PR projekt, autor ewidencyjnie traktuje jako rozpoczętą i realizowaną inwestycję na wartościach niematerialnych i prawnych.

The article concerns scientific projects being realized within the Fifth EU Framework Programme, whichc was brought into existence in1998 by the European Commission. It informs us about the way of presnting the incomes and costs, arising during the realization of such projects according to the Polish accounting policy and tax law. The article emphasises the importance of reliable book keeping tn the field of investment and correct interpretation of different regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Pismo nr PO5/AMR - 0100/97 z dnia 23 stycznia 1997 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. (DzU nr 109 z późn. zmianami, DzU 2000 nr 121, póz. 1296).
  3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ze zmianami (DzU 1993 nr 106 póz. 482 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2000 nr 176, póz. 176).
  5. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości (DzU 1994 nr 121, póz. 591 wraz ze zmianami z 1999 r.).
  6. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości wchodząca z dniem l stycznia 2002 r. pzU nr 113, póz. 1186).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu