BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczkowski Michał
Tytuł
Odpowiedzialność cywilna za szkodę wywołaną wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy - kilka uwag praktycznych
Civil Responsibility for a Damage Resulting from a Wrongful Dismissal - a Few Practical Remarks
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 6, s. 21-26
Słowa kluczowe
Stosunek pracy, Odpowiedzialność cywilna, Roszczenia odszkodowawcze
Legal employment relation, Civil liability, Claims for compensation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 18/05 dopuszcza możliwość dochodzenia odszkodowania za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy na podstawie norm kodeksu cywilnego. Chociaż pod adresem motywów rozstrzygnięcia można zgłaszać pewne zastrzeżenia, należy jednak z szacunkiem przyjmować fakt jego wydania. Oznacza to konieczność rozważenia praktycznych konsekwencji dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy, które są i zapewne będą coraz większym strumieniem kierowane do rozstrzygania przez sądy pracy. Autor podejmuje próbę wskazania, z jakimi szkodami możemy mieć do czynienia wskutek wadliwego rozwiązania stosunku pracy, a także przesłanek i podstaw odpowiedzialności za tak rozumiane szkody. (abstrakt oryginalny)

The article tends to analize the results of the Constitutional Tribunal sentence (case SK 18/05) as to the problems of damage resulting from a wrongful dismissal. First of all it is being assumed, the result of the said sentence only affects the situations of termination of an employment contract without the period of notice. Further more the author presents, the art. 471 of the Civil Code and not art. 415 of the Civil Code should be a legal basis of the responsibility. This assumption leads to important remarks on the perquisites of the responsibility. The major problem lies in estimating the lost incomes' damage, as it would not be justified to cover the lost income for the whole time between the dismissal and the court sentence providing the reparation for the damage. There also exists a problem of the way the wrogfullness of the termination may be confirmed. The author states a labour law court sentence as provided by art. 264 of the Labour Code is required for this purpose. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 318 i n.
 2. M. Gersdorf, Otwarte drzwi dla odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wadliwe zwolnienie pracownika - i co dalej?, felieton, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 1.
 3. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005, s. 903.
 4. K. Jaśkowski, Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 2.
 5. M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008, s. 287.
 6. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. 2, Warszawa 2009, komentarz do art. 472 k.c.
 7. T. Liszcz, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika - cz. 1, "Praca i Zabezpieczenie Spo łeczne" 2008, nr 12, s. 9.
 8. M. Raczkowski, Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 4.
 9. M. Safjan, Naprawienie krzywdy niemajątkowej w ramach odpowiedzialności ex contractu (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Szpunara, Kraków 2004, s. 255-281.
 10. W. Sanetra, Wina w odpowiedzialności pracowniczej, Wrocław 1975, s. 46 i n.
 11. "Przegląd Sądowy" 2006, nr 9, s. 161 i 171.
 12. P. Górecki, S. Stachowiak, P Wiliński, Skarga na przewlekłość postępowania sądowego, Kraków 2007, komentarz do art. 15, pkt 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu