BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusek Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski
Cohesion of Wages in Conditions of European Integration as Development Challenge for Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 21, s. 39-47, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Polityka płacowa, Płace
Wage policy, Wages
Uwagi
summ.
Abstrakt
Można postawić hipotezę, że bez szybkiego zmniejszania dysproporcji płacowych między Polską a krajami UE-15 realizacja każdej strategii rozwoju kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia będzie niemożliwa. Potrzebna jest zatem zmiana priorytetów polityki społeczno-ekonomicznej Polski na rzecz polityki płacowo-dochodowej oraz liberalizacja rynku pracy, w tym zwłaszcza likwidacja barier wejścia młodzieży do zawodów, które blokowane są przez branżowe korporacje zawodowe. Standardem nauczania winno być uzyskiwanie przez absolwenta wyższych uczelni pełni praw do wykonywania wyuczonego zawodu po odbyciu jedynie stażu zawodowego. (fragment artykułu)

The article analyzes the reasons and economic and social consequences of lack of pay cohesion between Poland and economically developed countries of UE in conditions of the European integration. The author proposes a thesis that this harmonization of wages is the priority development challenge for Polish economic and social policy, more important than balancing the state budget and the accession to the group of countries having euro. The article presents the scripts of harmonization of wages between Poland and UE and their results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. „Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008, COM (2005) 141 final", przyjęte przez Radę Europejską na szczycie w dniach 16-17.06.2005 r.; „Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013", COM (2005) 299, 11 lipca 2005 r.
  2. Góra M., Musimy chronić pracujących, „Gazeta Wyborcza" z 12.06.2007 r.
  3. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, MRR, Warszawa 2006.
  4. NSRO 2007-2013 wspierające wzrost i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, MRR, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu