BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczak Anna (Politechnika Gdańska), Gawrycka Małgorzata (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wybrane aspekty rynku pracy w krajach Grupy Wyszehradzkiej po przystąpieniu do UE
The Chosen Aspects of the Labour Market of The Wysehrad Group Countries after the Accession to EU
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 21, s. 115-126, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie, Sektorowa struktura zatrudnienia
Labour market, Employment, Sectoral structure of employment
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Przystąpienie państw Grupy Wyszehradzkiej do struktur UE oznaczało podjęcie przez wspomniane kraje działań zmierzających do zmniejszenia dystansu w zakresie konkurencyjności, innowacyjności, nowoczesności struktury gospodarek narodowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych wielkości umożliwiających dokonanie oceny zmian, jakie zaszły na rynkach pracy w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech oraz określenie stopnia dysproporcji rozwoju tych krajów w porównaniu z gospodarkami krajów UE-25. (fragment artykułu)

While all of the countries which constitute the Wysehrad Group accessed EU structures, it became obvious that narrowing gap in macroeconomic competitiveness, implementing innovations and changing economic structures is essential. The main target of the paper presented below is to present selected aspects of changes which Poland, the Czech Republic and Hungary are undergoing, and at the same time to assess existing gaps in economic development among economies mentioned above and all 25 "old" EU members. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Włodarczyk R., Tokarski T., Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2006.
 2. Clark C., The Conditions of Economic Progres, MacMilian, London 1951.
 3. Eurostat yearbook 2006-2007.
 4. Fisher A.G., The Economic Implications of Material Progress, International Labour Review, London 1939.
 5. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomia usług, PWN, Warszawa 2005.
 6. Fourastie J., Legrandespoir du XX e-siecle, Editions Gallimard, Paris 1963.
 7. Gawrycka M., Dwa lata członkostwa krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej, [w:] Bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006.
 8. Kolodko G.W., Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 9. Kotlorz D., Przeobrażenia struktur zatrudnienia w Polsce w okresie transformacji. Wybrane problemy, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2004.
 10. Kubiczek A., Rynek pracy w kontekście wejścia do Unii Europejskiej, [w:] Problemy gospodarki rynkowej w Polsce, red. B. Polszakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 11. Kwiatkowski E., Teoria trzech sektorów, PWN, Warszawa 1980.
 12. Łukawer E., Transformacja systemowa w przekroju, [w:] Gospodarka Polski na przełomie wieków, red. Z. Dach, PTE, Kraków 2002.
 13. Szymańska A., Rozwój gospodarczy źródłem zmian w strukturze zatrudnienia, [w:] Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, red. G. Szczodrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu