BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pińkowska Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wolak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Badanie składu chemicznego odpadowej biomasy rzepakowej jako surowca do przetworzenia w warunkach hydrotermalnych na użyteczne bioprodukty chemiczne : część 2. Analiza z wykorzystaniem wybranych metod instrumentalnych
The Investigation of Chemical Composition of Waste Rapeseed Biomass as a Raw Material for Synthesis of Useful Chemical Bioproducts Under Hydrothermal Conditions : Part 2. Application of Instrumental Methods of Analysis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki Inżynierskie i Technologie (1), 2009, nr 57, s. 196-215, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Rzepak, Metody analityczne, Pomiary, Zarządzanie przez projekty
Rape (plant), Analytical methods, Measurement, Management by projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie składu chemicznego i zawartości poszczególnych frakcji w odpadowej biomasie rzepakowej słomie i wytłokach za pomocą wybranych metod analizy instrumentalnej: badanie składu elementarnego, chromatografii cieczowej, spektrofotometrii w zakresie IR i UV/VIS oraz analizy termicznej. Ekstrakty etanolowe badanych surowców zawierają znaczne ilości frakcji fenolokwasów. Natomiast w produktach uzyskanych w wyniku dwuetapowo zachodzącej hydrolizy kwasowej zidentyfikowano sacharydy, kwasy karboksylowe, aldehydy, ketony i kwasy uronowe. Zastosowane w pracy metody analizy instrumentalnej składu chemicznego i zawartości frakcji poszczególnych składników w odpadowej biomasie rzepakowej oraz w stałych i ciekłych produktach jej hydrolizy jest cennym uzupełnieniem klasycznych metod badania tego rodzaju biomasy i zostaną wykorzystane jako instrument monitorowania przebiegu i optymalizacji procesów hydrotermalnego rozkładu.(abstrakt oryginalny)

The aim of this investigation is the determination of biomass (straw, oil cake, pulp) chemical composition and content of its different fractions using instrumental methods like elemental analysis, HPLC, IR and UV-VIS spectrophotometry and thermal analysis. Ethanolic extracts of studied raw materials contain a substantial amount of fenolic acids fraction whereas in the products of two stage hydrolysis were identified: saccharides, carboxylic acids, aldehydes, ketones, uronic acids. The application of instrumental analysis methods to rapeseed biomass characterization and solid, liquid products of its hydrolysis is a complement to classical methods of biomass analysis which can be used as an instrument for the optimization and control of hydrothermal biomass degradation processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Patii T.A., Butala D.N., Raghuanathan T.S., Shankar H.S., Thermal hydrolysis of vegetable oils and fats. 1. Reaction kinetic, Ind. Eng. Chem. Res. 1988, 27, 727.
 2. Yaman S., Pyrolysis of biomass to produce fuels and chemical feedstocks, Encrg. Convcrs. Manage. 2004, 45, 651.
 3. Burezyk B., Woda: użyteczne i nieszkodliwe dla środowiska naturalnego medium reakcyjne, Przem. Chem. 2007, 3, 184.
 4. Clark J.H., Budarin V., Deswarte F.E.I., Hardy J.J.E., Kerton F.M., Hunt A.J., Luque R., Macquar-rie D.J., Milkowski K., Rodriguez A., Samuel O., Tavener S.J., White R.J., Wilson A.J., Green chemistry and the biorefmery: a partnership for a sustainable future, Green Chem. 2006, 8, 853.
 5. Koutinas A.A., Wang R.H., Webb C, The biochemurgist - byconversion of agricultural raw materials for chemical production, Biofules, Bioprod. Bioref. 2007, 1, 24-38.
 6. Buranov A.U., Mazza G., Lignin in straw of herbaceous crops, Ind. Crop. Prod. 2008, 28, 237.
 7. Spigno G., Pizzorno T., De Favcri D.M., Cellulose and hemicelluloses recovery from grape stalks, Biorcsource Teehnol. 2008, 99, 4329.
 8. Rogaliński T., Ingram T., Brunner G., Hydrolysis of ligninocellulosic biomass in water under elevated temperatures and pressures, J. Supercrit. Fluids 2008, 47, 54.
 9. Cicślikowski B., Łapczyńska-Kordon B., Knapik P., Analiza energetyczna mieszaniny paliw stałych z udziałem biokomponentu, Inż. Roln., 2006, 13, 55.
 10. Kuś J., Uwarunkowania i możliwości wzrostu produkcji rzepaku na cele energetyczne na Lubelszczyźnie, 1-10, www.oze.bpp.lublin.pl/dokumenty/konf/rct706.J.K.pdf.
 11. He W., Li G., Kong L., Wang H., Huang J., Xu J., Application of hydrothermal reaction in resource recovery of organic wastes, Rcsour., Conserv. Recy. 2008, 52, 691.
 12. Arai K., Smith R.L., Aida T.M., Decentralized chemical processes with supercritical fluid technology for sustainable society, J. Supercrit. Fluids 2009, 47, 628.
 13. Brunner G., Near critical and supercritical water. Part 1. Hydrolytic and hydrothermal processes, J. Supercrit. Fluids 2009, 47, 373.
 14. Cheng L., Ye X.P., He R., Liu S., Investigation of rapid conversion of switchgrass in subcritical water, Fuel Process. Technol. 2009, 90, 301.
 15. Pińkowska H., Wolak P., Badanie składu chemicznego odpadowej biomasy rzepakowej jako surowca do przetworzenia w warunkach hydrotermalnych na użyteczne bioprodukty chemiczne. Część 1. Klasyczne metody analizy składu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, UE, Wrocław 2009.
 16. Blumenkrantz N., Asboe-Hanson G., New method for quantitative determination of uronic acids. Anal. Biochem. 1973,2,484.
 17. Wedig C.L., Jaster E.H., Moore K.J., Hemicellulose monosaccharide composition and in vitro disappearance orchard grass and alfalfa hay, J. Agric. Food Chem. 1987, 35, 214.
 18. Perry N.B., Burgess E.J., Glennie V.A., Echinacea standardization: analytical methods for phenolic compounds and typical levels in medicinal species, 3. Agric. Food Chem. 2001, 49, 1702.
 19. Sluiter A., Hames B., Ruiz R., Scarlata C, Sluiter J.. Templeton D., Crocker D., NREL/TP-510-42618, 2008.
 20. Prospekt, http://www.apcxchrom.com/DL/Prcvail.pdf.
 21. Alcazar A., Jurado J.M., Pablos F.. Gonzalez A.G., Martin M.J., HPLC determination of 2-Jur-aldehyde and 5-hydoxymethyl-2-furaldehyde in alcoholic beverages, Microchem. J.. 2006. 82. 22-28.
 22. http://www.nrel.gov/biomass/analytical procedures.html.
 23. DzU z dnia 24 grudnia 2004 r., Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2.12.2004 r.
 24. Garrotc G.. Domingucz. II., Parajo J.C., Production of substituted oligosaccharides by hydrolytic processing of barley husks, hid. Eng. Chem. Res. 2004. 43. 1608.
 25. Yu Y, Lou X., Wu H.. Some recent advences in hydrolysis of biomass in hot-compressed water and its comparisons with other hydrolysis methods, Energ. Fuel. 2008, 22, 46.
 26. Vegas R., Alonso J.L., Domingucz H., Parajo J.C., Processing of rice autohydrolysis liquors for obtaining food ingredients, J. Agric. Food Chem. 2004, 52, 7311.
 27. Song C., Hu H., Zhu S., Wang G., Chen G., Nonisothermal catalytic liquefaction of corn stalk in subcritical and supercritical water, Energ. Fuel. 2004, 18, 90.
 28. Guo Y., Rockstraw D.A.. Physical and chemical properties of carbons synthesizedfrom xylan, cellulose, and Kraft lignin by H3PO4, activation, "Carbon" 2006, 44, 1464.
 29. Oh S. Y, Yoo D.I., Shin Y, Seo G., FTIR analysis of cellulose treated with sodium hydroxide and carbon dioxide, Carbohyd. Res. 2005, 340, 417.
 30. Li J.. Li B., Zhang X., Comparative studies of thermal degradation between larch lignin and manchurian ash lignin, Polym. Degrad. Stabil. 2002, 78, 279.
 31. Gosselin R.J.A., Abachcrli A, Semke H, Malherbe R., Kaupcr P., Nadif A., Van Dam J.E.G., Analytical protocols for characterisation of sulphur-free lignin, Ind. Crop. Prod., 2004, 19. 271.
 32. Sasaki W.M., Goto M.. Recovery of phenolic compounds through the decomposition of lignin in near and supercritical water, Chem. Eng. Process. 2008. 47. 1609.
 33. Sun R., Hughes S., Fractional extraction and physio-chemical characterization of hemicelluloses and cellulose from sugar heel pulp. Carbohyd. Polym. 1998, 36. 293.
 34. Yoshida K.. Saka S.. Organic acid production from Japanese beech by supercritical water treatment. C-032, The 2nd Joint International Conference on "Sustainable Energy and Environment", 2006, 1 -6, http://www,jgsec.kmutt.ae.th/see 1 /cd/filc/C-032.pdf.
 35. Sasaki M.. Adschiri T., Arai K., Fractionation of sugacane bagasse by hydrothermal treatment. Bioresource Technol. 2003, 86, 301.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu