BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Tomasz
Tytuł
Proces europejskiej integracji - Polska uczestnik integracji "wszerz"
The Process of European Integration - Poland, the Participant of the "in Width" Integration.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 69-85
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Negocjacje akcesyjne, Kryteria integracji z UE
Poland's economic integration with the EU, Economic and political integration of Europe, Accession negotiations, EU enlargement criteria
Abstrakt
Dokonano oceny procesu integracji "wszerz" realizowanego przez Polskę od 1994 r. oraz sformułowano wytyczne dla podniesienia efektywności tego procesu.

An evaluation of the process of the "in width" integration realized by Poland from 1994 was made, also the guidelines for raising the effectiveness of this process were formulated. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. "AGENDA 2000" Opinia Komisji Europejskiej o Wniosku Polski o Członkostwo w Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej'" 1997.
  2. "AGENDA 2000" Unia Europejska Rozszerzona i Silniejsza. "Monitor Integracji Europejskiej" 1997.
  3. Michalski T.: Metody taksonomiczne w badaniu konkurencyjności gospodarek. "Gospodarka Narodowa" 1996. nr 3.
  4. Michalski T.: Miary taksonomiczne w programach dojścia do Unii Europejskiej. (Podobieństwo struktur, zróżnicowanie poziomów, dystans czasowy). "Przegląd Statystyczny'" 1995. vol. 42. nr 2.
  5. Michalski T.: Polska w drodze do Unii Europejskiej. Gdzie jesteśmy? Jak iść? Warszawa 2000.
  6. Michalski T.: Polska w procesie integracji europejskiej - analiza okresu 1994-1999. Warszawa 2002.
  7. Michalski T.: Zastosowanie miar taksonomicznych do oceny procesu integracji Polski z Unią Europejską. "Gospodarka Narodowa" 2001. nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu