BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górniewicz Grzegorz
Tytuł
Zadłużenie zagraniczne Polski w okresie transformacji
Poland's Foreign Debt During the Transformation Process.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 175-185, rys., tab.
Słowa kluczowe
Zadłużenie zagraniczne, Obsługa zadłużenia zagranicznego, Dług publiczny, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Foreign debt, Foreign debt service, Public debt, Systemic transformation
Abstrakt
Omówiono przyczyny powstania zadłużenia zagranicznego Polski, a następnie zadłużenie zagraniczne Polski po 1989 roku, jego strukturę, obsługę oraz porozumienia dotyczące spłat.

The causes of Poland's foreign debt of Poland, and then foreign debt after the year 1989 were discussed. Its structure, service and agreements concerning repayments were presented. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 155, poz. 1014, art. 9. p. 1.
 2. 2000 World Development Indicators, Washington 2000, s. 253.
 3. 2000 World Development Indicators. The World Bank. Washington 2000, s. 253.
 4. Antowska-Bartosiewicz I., W. Małecki: Zadłużenie zagraniczne Polski. Warszawa 1991, s. 5-6.
 5. Antowska-Bartosiewicz I., W. Małecki: The Brady Plan and the Polish Debt. Warsaw 1990, s. 3-8.
 6. Balcerowicz L.: Test na politykę. "Wprost" 2002. nr 33. s. 46-47.
 7. Będzie wcześniejszy wykup. "Rzeczpospolita" 2002, nr 209, s. B5.
 8. Claessens S., I. Diwan, E. Fernandez-Arias: Recent Experience with Commercial Bank Debt Reduction. Washington 1992. s. 26-30.
 9. Dane Departamentu Długu Publicznego Ministerstwa Finansów. http://www.nbp.pl/statystyka/czasowe/zadluz.html.
 10. Dane Ministerstwa Finansów. Zadłużenie wolnodewizowe Polski. Załącznik 1. Warszawa 1992, s. 1.
 11. Głuchowski J.: Zarys finansów publicznych. Toruń 1995. 119.
 12. Górniewicz G.: Metody redukcji zadłużenia zagranicznego. Toruń 1999. s. 59-60.
 13. Górniewicz G.: Umowy z wierzycielami o redukcji polskiego zadłużenia zagranicznego. Toruń 1998. s. 22-24.
 14. Grabowski M., K. Strzała: Perspektywy wciąż niepewne "Rzeczpospolita" 2002. nr 173, s B3.
 15. http://www.nbp.pl/statystyka/czasowe/zadluz.html.
 16. Jaśkiewiczowa J.: Finanse i prawo finansowe. Gdańsk 1980, s. 178, 284-286.
 17. Krawczyk R.: Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki. Warszawa 1990. s. 25-26.
 18. Kurowski L.: Wstęp do nauki prawa finansowego. Warszawa 1982.
 19. Mexican Debt Reduction Agreement and Bank Stock Returns in United States and Japan. Washington 1992. s. 2-3.
 20. Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji. Red L. Balcerowicz. Warszawa 1987. s. 112-113.
 21. Polska zamyka peleton. "Polityka" 2002, nr 19, s. 56.
 22. Portes R. The Polish Crisis: Western Economic Policy Options. London 1981. s. 10-11 i 108-109.
 23. Rączkowski S.: Międzynarodowe stosunki finansowe. Warszawa 1984. s. 436-437.
 24. Rocznik polityczny i gospodarczy 1981-1983. Warszawa 1984, s. 256.
 25. Rocznik polityczny i gospodarczy 1985. Warszawa 1986. s. 448 i 458.
 26. Rocznik polityczny i gospodarczy 1987. Warszawa 1988. s. 459.
 27. Rocznik Statystyczny 1996, Warszawa 1996, s. 489.
 28. Słojewska A.: Sposób na inflację i zadłużenie zagraniczne. Zamiana rezerw dewizowych na papiery skarbowe. "Rzeczpospolita" 1996. nr 214, s. 13.
 29. Słojewska A.: Złote zamiast dolarów. "Rzeczpospolita" 2002. nr 213, s. B1.
 30. U źródeł polskiego kryzysu. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski i latach osiemdziesiątych. Red A. Muller. Warszawa 1985. s. 98.
 31. Unal H., A. Demirguc-Kunt. K.W. Leung: The Brady Plan. 1989.
 32. Więcław E.: Coraz bliżej niebezpiecznej granicy. "Rzeczpospolita" 2002. nr 201, s. B1.
 33. Więcław E.: Czerwone światło zaczyna migać "Rzeczpospolita" 2002. nr 157. s. B7.
 34. Więcław E.: Polska mniej wiarygodna. ^.Rzeczpospolita'' 2002. nr 178. s B5.
 35. Wiśniewski J.: Polimorfizm zasady racjonalnego gospodarowania Toruń 1996. s 122.
 36. Zabielski K.: Finanse międzynarodowe. Warszawa 1994. s 338.
 37. Zadłużenie zagraniczne Polski i drogi jego przezwyciężania (geneza, charakter i skutki zadłużenia) Red. J. Sołdaczuk. Warszawa 1986. s 23-24.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu