BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudy Monika
Tytuł
Edukacja jako czynnik wzrostu gospodarczego w warunkach integracji gospodarczej
The Education as the Factor of the Economic Growth in the Conditions of the Economic Integration.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 233-241
Słowa kluczowe
Edukacja, Reforma oświaty, System edukacji, Wzrost gospodarczy
Education, Educational system reforms, Educational system, Economic growth
Abstrakt
Przedstawiono rys historyczny teorii wzrostu gospodarczego. Omówiono standardy edukacyjne jako stymulator procesu catchig-up. Scharakteryzowano także pokrótce reformę polskiego systemu edukacji.

A historical outline of the economic growth theory was presented. Educational standards were discussed as the stimulus of the "catchig-up" process. The reform of the Polish educational system was also briefly characterised. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Daianu D.: Is Catchins up Possible in Europe? Tiger Working Paper Series No. 19. Warsaw 2002.
  2. Hildebrandt A.: Zróżnicowanie regionalne w Unii Europejskiej - wnioski dla Polski. "Wspólnoty Europejskie" 2001. nr 10, s. 33-43.
  3. Niedostatki obecnego systemu edukacji, http://www.silesia2000.pl/polski/edukacja.
  4. Reforma edukacji, www.oswiata.org.pl.
  5. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa 2001, s. 233.
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ("Dziennik Ustaw" 1999, nr 14, poz. 128, 129).
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ("Dziennik Ustaw" 1999, nr 41, poz. 413).
  8. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku wraz ze zmianami ("Dziennik Ustaw" 1996, nr 67, poz. 329, z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku wprowadzającą reformę ustroju szkolnego ("Dziennik Ustaw" 1999, nr 12, poz. 96).
  10. Wilczyński R.: The Impact of Education on Economic Growth of Less Developed Countries. RlDE Working Paper No. 5. Warszawa 1993. s. 2.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu