BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antkiewicz Sławomir
Tytuł
Dostosowanie polskiego prawa bankowego do prawa Unii Europejskiej
Adapting the Polish Bank Law to the European Union Law Regulations.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 263-271
Słowa kluczowe
Prawo bankowe, System bankowy, Standardy UE, Procesy dostosowawcze do wymagań UE
Banking law, Banking system, EU standards, Demand adjustment process
Abstrakt
Omówiono bariery w procesie harmonizacji polskiego systemu bankowego ze standardami unijnymi. Zaprezentowano cele zmian legislacyjnych w bankowości, główne modele systemów bankowych, a także regulacje prawne dotyczące form prawnych banku, procesu tworzenia instytucji bankowych, kontroli przepływu akcji, norm ostrożnościowych oraz nadzoru bankowego.

Barriers in the process of harmonization the Polish banking system with the European Union standards were discussed. The purposes of legislative changes in the banking sector and the main models of banking systems were expressed, as well as the regulations concerning legal entities of the banking sector, the process of creating bank institutions, the control of the shares flow, and cautiousness norms and the banks supervision. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich" Nr L 386 z 30.12 1989.
 2. "Dziennik Ustaw" 1997, nr 140, poz. 938 z późn. zm.
 3. Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów Unii Europejskiej. Red. A. Pomorska. Lublin 1999. s. 7.
 4. Druga Dyrektywa Rady Nr 646/89 z 15.12.1989 w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz zmieniająca Dyrektywę 780/77. (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich" nr L 386 z 30.12.1989).
 5. Dyrektywa Rady Nr 30/92/EWG z 16.03.1992 w sprawie nadzoru grup bankowych na podstawie skonsolidowanej. "Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich'" Nr L 110/92.
 6. Dyrektywa Rady Nr 350/83/EWG z 13.06.1983 w sprawie nadzoru instytucji kredytowych na podstawie skonsolidowanej. "Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich" Nr L 193/83.
 7. Hanisz R.N.: Polskie banki w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. W: Unia Europejska- wyzwania dla Polski. Red. J. Wódz. Dąbrowa Górnicza 2001, s. 110.
 8. Kosikowski C.: Doktrynalne i normatywne koncepcje prawa bankowego. "Bank i Kredyt" 1993. nr 2.
 9. Oręziak L.: Rynek finansowy Unii Europejskiej. Warszawa 1999. s. 79.
 10. Pierwsza Dyrektywa Rady EWG Nr 780/77 z 12 12.1977 w sprawie dostosowywania ustaw, rozporządzeń i aktów administracyjnych dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe ("Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich" nr L 322 z 17.12.1977).
 11. Piontek E., S. Szeremeta: Konkurencja a regulacja w bankowości i finansach. W: Konkurencja a regulacja ubranych dziedzinach. Warszawa 1995. z. 8.
 12. Piontek E.: Prawo bankowe. Harmonizacja polskiego prawa bankowego z prawem Wspólnoty Europejskiej. Warszawa 1995, s. 13.
 13. Ustawa z 29.08.1997. - Prawo bankowe. "Dziennik Ustaw" 1997, nr 140 poz. 939 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 16.09.1982. - Prawo spółdzielcze. "Dziennik Ustaw" 1983, nr 30 poz. 210 z późn. zm.
 15. Zalecenie Komisji Nr 62/87 EWG z 22.12 1987. "Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich" Nr L 33/10.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu