BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klecha Karolina
Tytuł
Skutki zamknięcia rozdziału negocjacyjnego z Unią Europejską pt. "Środowisko" dla polskiej polityki ekologicznej
The Effects of Closing the Negotiating Chapter on Environment with the European Union for the Polish Ecological Policy.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 299-305
Słowa kluczowe
Negocjacje akcesyjne, Polityka ekologiczna państwa, Procesy dostosowawcze do wymagań UE
Accession negotiations, State ecological policy, Demand adjustment process
Abstrakt
Pokrótce omówiono rozwiązania przyjęte przez Polskę w wyniku negocjacji członkowskich w zakresie polityki ekologicznej. Poruszono problematykę nakładów związanych z dostosowaniem polityki ekologicznej do przepisów UE, a także przyszłych korzyści dla Polski.

The solutions accepted by Poland as a result of membership negotiations in the scope of the ecological politics were discussed. Issues of the expenditures connected with adapting the ecological politics to the EU regulations were explained, as well as future benefits to Poland were brought up. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecki J.: Najlepszy kompromis wśród kandydatów. "Rzeczpospolita'' 2001.
  2. Budnikowski A.: Ochrona środowiska jako problem globalny. Warszawa 1998, s. 104-105.
  3. Forowicz K.: Debata wśród pustych krzeseł. "Rzeczpospolita" 02.22.1999.
  4. Górka K., B. Poskrobko, W. Radecki: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa 1995, s. 67-68.
  5. Klima S.: Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska. W: Problemy handlu narodowego. Red. K. Budzowski, S. Wydymus. Kraków 2000. s. 517.
  6. Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem Warszawa 1998, s 118-119.
  7. Semprich Ż: Kalendarz ekologiczny. "Rzeczpospolita" z 01.10.2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu