BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech-Rogosz Joanna
Tytuł
Ochrona konsumenta w Polsce a rozwiązania Unii Europejskiej
Consumer Protection in Poland and the European Union's Protection Solutions.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 307-312
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Polityka konsumencka
Consumer protection, Consumer policy
Abstrakt
Zaprezentowano założenia polityki ochrony konsumentów w Unii Europejskiej, a następnie regulacje prawne i projekty polityki konsumenckiej w Polsce.

The foundations of the consumer protection policies in the European Union were presented, as well as regulations and consumer policy projects in Poland. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Dziennik Ustaw" 1993. nr 47, poz. 211. ze zmianami.
 2. "Dziennik Ustaw" 2000. nr 122. poz. 1319.
 3. "Dziennik Ustaw" 2000. nr 15, poz. 179.
 4. "Dziennik Ustaw" 2000. nr 22. poz. 271.
 5. "Dziennik Ustaw" 2001. nr 100, poz. 1081.
 6. "Vertrag żur Gründung der Europäischen Gemeinschaft" 1957, 25. März.
 7. ABC Unii Europejskiej. Polityka ochrony konsumentów w UE. Warszawa 2002, s. 2.
 8. Doliwa-Klepacki Z.M.: Wspólnoty Europejskie. Analiza oraz wybrane dokumenty. Białystok 1993. s. 131.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/13/WE z 20 marca 2000 roku w sprawie zbliżania ustawodawstwa państw członkowskich odnoszącego się do etykietowania, prezentacji i reklamy produktów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi finalnemu. ABC Unii Europejskiej.
 10. Dyrektywa Rady nr 79/581/EWG z 19 czerwca 1979 roku w sprawie ochrony konsumenta poprzez umieszczanie ceny na środkach spożywczych.
 11. Dyrektywa Rady nr 84/450/EWG z 10 września 1984 roku w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd.
 12. Dyrektywa Rady nr 88/314/EWG z 7 czerwca 1988 roku w sprawie ochrony konsumenta poprzez umieszczanie cen na towarach nie będących środkami spożywczymi.
 13. Dyrektywa Rady nr 92/59/EWG z 22 czerwca 1992 roku w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wyrobów.
 14. Dyrektywa Rady nr 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych klauzul umownych w umowach zawieranych z konsumentem.
 15. Dyrektywa Rady nr85/374/EWG z 25 lipca 1985 roku w sprawie zasady odpowiedzialności za wadliwy produkt.
 16. Europäische Union. Europäische Gemeinschaft. Die Vertragtexte von Maastricht mit den deutschen Begleitgesetzen. Bonn 1997, s. 207.
 17. Olsson M., D. Piekenbrosk: Kompakt-Lexikon. Umwelt- und Wirtschaftspolitik. Bonn 1996, s. 376.
 18. Projekt Rządowej Polityki Konsumenckiej na lata 2002-2003. Informacja prasowa, www.kprm.gov.pl.
 19. Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze "Ochrona konsumentów i zdrowia'", przyjęte przez Radę Ministrów 6 lutego 2001, s. 437-439.
 20. Ustawa r dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. "Dziennik Ustaw" 1002, nr 126. poz. 1071.
 21. Widenfeld W., W. Wessels: Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej. Gliwice 1998. s 175.
 22. www.federacja-konsumentow.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu