BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wałkuska Katarzyna
Tytuł
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jej efekt gospodarczy w subregionie łomżyńskim w perspektywie procesów integracyjnych z Unią Europejską
The Privatization of State Enterprises and its Economic Effect in the Lomzynski Subregion in the Perspective of the European Union Integration Processes.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 329-343, tab.
Słowa kluczowe
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Przekształcenia własnościowe, Rozwój gospodarczy, Rozwój regionalny
Privatisation of state owned enterprises, Ownership transformations, Economic development, Regional development
Kraj/Region
Region łomżyński
Abstrakt
Przedstawiono podstawy prawne polskiej prywatyzacji w kontekście prawodawstwa Unii Europejskiej. Omówiono przebieg procesów przekształceń własnościowych w Polsce, a następnie w subregionie łomżyńskim w latach 1990-2001. Zanalizowano charakter powiązań pomiędzy przebiegiem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych a rozwojem subregionu łomżyńskiego, a także poruszono problem prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych subregionu łomżyńskiego w perspektywie przystąpienia do UE.

The legal base of the Polish privatization was presented in the context of the European Union legislation. The course of privatization processes in Poland was discussed, and later compared with the privatization in the lomzynski subregion in the years 1990 - 2001. The character of connections between the course of the state enterprises privatization and the lomzynski subregion development was analysed, as well as a problem of the state enterprises privatization of their subregion in the perspective of the European Union integration processes. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "BiuIetyn Ministerstwa Skarbu Państwa" 2002. nr 14.
 2. Bałtowski M.: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Warszawa 2002. s. 129-130.
 3. Biegluk M.: Podlasie - region, który was zaskoczy. "Biznessman Magazine" 2000. nr 3/108 dodatek "Podlasie", s. 16-17.
 4. Bilans otwarcia Powiat łomżyński. Starostwo Powiatowe w Łomży. Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji Łomża 1999. s. 2.
 5. Błaszczyk C., S. Sudak, K. Żukowska: Analiza i ocena wpływu integracji Polski z UE. Warszawa 2001.
 6. Dowżycki A., H. Sobolewski, W. Tluchowski: Restrukturyzacja. prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa. Poznań 2001. s. 127-129.
 7. Garkowicz M.: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Lublin 1990. s. 104.
 8. Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2002 roku (uzasadnienie do ustawy budżetowej przyjętej przez Sejm 14 marca 2002 roku), www.msp.gov.pl, dane z dnia 11 maja 2002 roku.
 9. Meredyk K., M. Proniewski: Struktura gospodarki regionu północno-wschodniego Polski i kierunki jej ewolucji xv lalach 1990-2000. Białystok 1999. s. 19.
 10. Piskorski M.: Wojewodom zostały przedsiębiorstwa mało atrakcyjne, najlepsze firmy już sprzedano. "Rzeczpspolita" nr 21 z 31.08.1999.
 11. Podeszwa J.: Wspólnik. "Rzeczpospolita" nr 89 z 26.10.1999.
 12. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych według stanu na dzień 31 marca 2002 roku www.msp.gov.pl, dane z dnia 6 maja 2002 roku.
 13. Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1990. s. 389.
 14. Stokowski A.: Przedsiębiorstwa państwowe i ich prywatyzacja a przemiany gospodarcze w województwie podlaskim. Białystok 2002.
 15. Stokowski A.: Transformacja przedsiębiorstw państwowych w procesie budowy gospodarki rynkowej v województwie łomżyńskim. Łomża 1998.
 16. Synowiec E.: Polityka Wspólnoty wobec małych i średnich przedsiębiorstw W: Integracja Polski z Unią Europejską. Red. E. Kawecka--Wyrzykowska i E. Synowiec. Warszawa 1996.
 17. Wielowieyska D.: Kto nas utrzyma, jeśli nie ona? "Gazeta Wyborcza" nr 129 z 5.06.2002, s. 5.
 18. www.msp.gov.pl, dane z dnia 12 lipca 2002 roku.
 19. Wykaz przedsiębiorstw państwowych sprywatyzowanych prywatyzacją bezpośrednią. Białystok 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu