BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeb Zbigniew
Tytuł
Dostosowanie rachunkowości gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej
Adaptation of Farms Accounting for the Requirements of the European Union.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 345-353, rys., tab.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rachunkowość, Rachunkowość rolna, Integracja rolnictwa Polski z UE, System informacji w rolnictwie
Arable farm, Accounting, Agricultural accountancy, Integration of Polish agriculture with the EU, Information system in agriculture
Abstrakt
Poruszono problem prowadzenia przez gospodarstwa rolne rachunkowości, która zazwyczaj jest bardzo uproszczona i nie uwzględnia wielu elementów. Omówiono warunki integracji polskiego rolnictwa z Unia Europejską oraz stwierdzono konieczność intensyfikacji polityki informacyjnej i edukacyjnej dla rolników.

A problem of the farm accounting was brought up, as this form of bookkeeping is usually simplified and doesn't include many elements. Integration conditions of the Polish farming with the Union European were discussed and a necessity of the information intensification and strengthening of the educational politics for farmers was stated. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/puhli/caprep/impact/imp_en.pdf, 10.09.2002.
  2. http://www.europa.eu.int/cornm/eurostat. 13.09.2002.
  3. Kulawik J.: Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie w opiniach doradców. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4'99. Poznań 1999.
  4. Skarżyńska A., I. Augustyńska-Grzymek: Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1998 r. Warszawa 1998. s. 5.
  5. www.rzeczpospolita.pl. 12.09.2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu