BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drozd Izabela
Tytuł
Wpływ integracji RP z Unią Europejską na rynek pracy i bezrobocie w Polsce
Influence of the Republic of Poland Integration with the European Union on the Labour Market and the Unemployment in Poland.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 357-365
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rynek pracy, Zwalczanie bezrobocia
Poland's economic integration with the EU, Labour market, Unemployment reduction
Abstrakt
Przedstawiono zasady polityki rynku pracy i walki z bezrobociem w Unii Europejskiej. Omówiono najważniejsze problemy rynku pracy i bezrobocia w Polsce w kontekście integracji ze szczególnym uwzględnieniem zasady swobodnego przemieszczania się pracowników.

Principles of the labour market policies and fight against the unemployment in the European Union were presented. The most important problems of the labour market and unemployment in Poland were discussed in the context of integration and with special consideration to the free workers' migration principles. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Red. L. Florek. Warszawa 1996, s. 92.
  2. Grewiński M., K. Malinowski: Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej. Warszawa 1999, s. 147.
  3. Kabaj M.: Wpływ swobody przepływu osób na polski rynek pracy. Warszawa 2001. s. 9.
  4. Kryńska. H. Sobocka-Szczapa, A.B. Czyżewski: Wpływ wewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych na rynek pracy w Polsce i ich konsekwencje dla procesu integracji. Warszawa 2001. s. 17.
  5. Molle W.: Ekonomika Integracji Europejskiej - teoria, praktyka, polityka. Gdańsk 1995.
  6. Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską. Red. Z. Wiśniewski. Warszawa 2001, s. 13.
  7. Wolińska I.: Europejskie wytyczne w zakresie zatrudnienia na 1998 i 1999 "Rynek Pracy" 1998. nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu