BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bratniczak Bartosz
Tytuł
Przesłanki udzielania pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska
Circumstances of Granting State Aid to Environment Protection
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (7), 2007, nr 1185, s. 13-21, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Interwencjonizm państwa, Pomoc publiczna państwa
Environmental protection, Government intervention, Public state aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie przesłanek oraz przyczyn, dla których państwo udziela pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska. Przesłanki te mogą mieć różny charakter oraz w wielu przypadkach nachodzić na siebie. W artykule podzielono je na grupy: ekologiczne, techniczno-ekonomiczne, ekonomiczne, społeczne i polityczno-ustrojowe. Należy podkreślić, że przedstawiona tu liczba przesłanek nie wyczerpuje liczby wszystkich, które usprawiedliwiają ingerencję państwa w obszarze ochrony środowiska.

The question of granting state aid in environment protection is relatively new. These problems in European law were regulated only in the 70's of the XX century. The aim of this article is to show the circumstances of granting state aid in environment protection. They are divided to ecological, economic, social and political and they show why the state should help entrepreneurs in environment protection. The article also shows where this aid is particularly important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratniczka B., Przesłanki udzielania pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej na ochronę środowiska, [w:] S. Pajączkowski, H. Węgrzyn (red.), Problemy zarządzania i marketingu, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2005.
 2. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
 3. Borkowska E., Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, [w:] A. Ginsberg-Gebert (red.), Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska, Ossolineum, Wrocław 1985.
 4. Czaja S., Pomoc publiczna w realizacji przedsięwziąć proekologicznych w Polsce na początku XXI wieku, [w:] T. Borys (red.), Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w kontekście standardów Unii Europejskiej, 10 lat Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wrocław 2003.
 5. Environmental subsidies - a review of subsidies in Sweden between 1993 and 2000, "Statistika centralbyrån" 2003.
 6. Fałat Z., Z energią po pieniądze, "Miesięcznik Pracodawca" 2003, nr 5.
 7. Famielec J., System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, AE, Kraków 2005.
 8. Fiedor B., Ekonomiczne metody regulacji stanu środowiska - istota, rodzaje i kryteria stosowalności, [w:] S. Czaja, B. Fiedor, Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, Karpacz-Wrocław 1999.
 9. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 10. Fiedor B., Graczyk A., Modyfikacja mechanizmów ekonomiczno-fiansowych polityki ekologicznej państwa, [w:] S. Czaja (red.), Nowe instrumenty w polityce ekologicznej, Biblioteka Ekonomia i Środowisko nr 28, Ibis, Wojnowice-Wrocław 2001.
 11. Grabowski M., Nowicki M., Hardt Ł., Rozwój przedsiębiorczości a pomoc publiczna - perspektywa Polska i Europejska, [w:] Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 15, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 12. Jankowski B., Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej - implikacje dla Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2001.
 13. Jeżowski P., Kraszewski J., Ekonomika i finansowanie ochrony środowiska, [w:] M. Majchrzak, A. Zalewski (red.), Monografie i opracowania. Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 14. Kociszewska-Panaszek M., Uwarunkowania ekologiczne w kontekście konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
 15. Kudła L, Wspólnotowe aspekty udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska, [w:] F. Piontek, Rola i znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyt Naukowy PAN, Warszawa, Bielsko-Biała, Katowice 2004.
 16. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 17. Różycki W., Szrama R., Wytwarzanie energii w skojarzeniu, "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki" 2001 nr 2.
 18. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa 2000.
 19. Talencik I., Żeby łatwiej było wspierać, "Rzeczpospolita" 2003 nr 220.
 20. Winiarski B., Polityka gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 21. Zajdler R., Wsparcie Unii Europejskiej dla projektów energetycznych w Polsce, "Prawo Unii Europejskiej" 2002 nr 6.
 22. Żylicz T., Czy subwencje ekologiczne muszą konkurować z kredytem bankowym? "Podział pracy" między instytucjami finansowymi, "Ekoprofit" 1999 nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0690
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu