BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obora Hubert (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metoda twórczego rozwiązywania problemów TRIZ
The Theory of lnventive Problem Solving
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 775, s. 117-130, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Twórcze rozwiązywanie problemów, Rozwiązywanie problemów, Metoda TRIZ, Wynalazczość, Algorytmy
Creative solving problems, Solving problems, TRIZ method, Invention, Algorithms
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono pochodzenie i zasady teorii twórczego rozwiązywania problemów - Inventive Problem Solving (ros. teorija rieszenija izobratielskich zadacz - TRIZ). W TRIZ problem podlega najpierw „uabstrakcyjnieniu”, a następnie stosuje się do jego rozwiązania liczne narzędzia wchodzące w skład systemu (40 zasad innowacyjności, ARIZ). W pierwszej części omówiono rozwój tej metody, następnie zaprezentowano jej główne hipotezy i ogólne rozwiązania (idealny wynik końcowy, czterdzieści zasad rozwiązywania problemów). Ostatnia część zawiera opis algorytmu rozwiązywania problemów wynalazczych - Inventive Problem Solving (ros. ałgoritm rieszenija izobratielskich zadacz - ARIZ).

This article presents the origin and principles of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ). In the first part, the author shows how TRIZ has developed. Next, he presents the main TRIZ hypothesis and its general solutions (ideal final result, functional analysis and trimming, forty principles of problem solving). The final section of the article contains a description of the Algorithm of Inventive Problem Solving (ARIZ) and its procedural stages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Altszuller H.S. [1992], The History of ARIZ Development, „Journal of TRIZ”, vol. 3, nr 1.
  2. Andrzejewski G., Jadkowski K. [2005], TRIZ - metoda interdyscyplinarna [w:] Informatyka - sztuka czy rzemiosło, II Konferencja Naukowa KNWS ’05, Złotniki Lubańskie, 15-18 czerwca 2005.
  3. Antoszkiewicz J. [1982], Metody heurystyczne, PWE, Warszawa.
  4. Antoszkiewicz J. [1990], Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. PWE, Warszawa.
  5. Boratyńska-Sala A. [2005], Metoda modyfikacji algorytmu ARIZ do wyspecjalizowanych zagadnień technicznych [w:] Technologiczne systemy informacyjne w inżynierii i kształceniu technicznym. Informacyjne aspekty zarządzania i sterowania produkcją, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3 czerwca 2005.
  6. Tate K., Domb E. [1997], 40 Inventive Principles with Examples, „The TRIZ Journal”, Jully.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu