BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szamałek Krzysztof
Tytuł
Zasoby wodne Polski a bezpieczeństwo ekologiczne
Poland's Water Resources and the Ecological Safety
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2002, nr 8, s. 76-87, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby naturalne, Wody gruntowe, Zasoby wód powierzchniowych, Bezpieczeństwo ekologiczne, Gospodarka wodna, Gospodarowanie zasobami wody, Zarządzanie zasobami wodnymi
Natural resources, Groundwater, Surface water resources, Environmental security, Water management, Water resources development, Management of water resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie zasobów wodnych Polski. Shcarakteryzowano wody powierzchniowe i podziemne oraz pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego i jego roli w gospodarowaniu zasobami wodnymi.

In the paper, the quantitative condition of the surface and underground waters was presented. Directions of indispensable measures towards protection of the water resources were laid down. Attention was drawn to the new threat to water resources arising from terrorism. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen G., Śleszyński J. (wyd.), 1996, Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, materiały konferencji "Wartościowanie dóbr i zasobów środowiska", Białowieża 1994, Wyd. Ekonomia i Środowisko.
 2. Atlas geochemiczny Polski, 1995, PIG, Warszawa.
 3. Boyle K. J., 1996, Konsekwencje zastosowania metody przenoszenia korzyści w warunkach ograniczonej dostępności danych, w: Andersen G., Śleszyński J. (red.), Ekonomiczna wycena środowiska naturalnego, Wyd. Ekonomia i Środowisko.
 4. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, 1997,1999, PIG, Warszawa.
 5. Deudney D., 1990, The Case Against Linking Environmental Degradation and National Security, "Millenium: Journal of International Studies", t. 19.
 6. Deudney D., 1991, Environment and Security: Muddled Thinking, "Bulletin of Atomic Scientists", April.
 7. Fiedor B. (red.), 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck.
 8. Global Water Partnership, 2000, Vision for Water, Life and Environment, Haga.
 9. Graczyk A., 2002, Wartościowanie komponentów środowiska i strat środowiskowych - istota i metody, w: Fiedor B. (red.), 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. GUS, 2000, Ochrona środowiska.
 11. Kaczmarek Z., 1997, Zasoby wodne Polski i Europy w obliczu globalnych zmian klimatu, PAN, "Zeszyty Naukowe" nr 17, Użytkowanie a ochrona zasobów wód powierzchniowych w Polsce, Instytut Ekologii PAN Warszawa, s. 5-13.
 12. Kleczkowski A., 1990, Objaśnienia mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, AGH, Kraków.
 13. Koncepcja strategiczna sojuszu przyjęta przez szefów państw i rządów uczestniczących w spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej w Waszyngtonie w dniach 23 i 24 kwietnia 1999, "NATO Przegląd" 1999 nr 2.
 14. Kundzewicz Z., Kowalczak P., Szamałek K., 1999, The Great Flood of 1997 in Poland, "Hydrol. Sc. Journal" nr 44 (6), s. 855-870.
 15. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji as. Środowiska i Rozwoju, 1991, Warszawa.
 16. Pietraś M., 2000, Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie - studium politologiczne, Wyd. UMCS, Lublin.
 17. Piekarska B., Szamałek K., 2000, Znaczenie wód dla bezpieczeństwa ekologicznego, w: Współczesne problemy ekstremalnych zagrożeń środowiska, IMGW, Warszawa.
 18. Polityka ekologiczna państwa, 1991, MOŚZNiL.
 19. II Polityka ekologiczna państwa, 2000, MOŚZNiL.
 20. Raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego o stanie przygotowania państwa do realizacji zadań w zakresie monitorowania, diagnozowania oraz zwalczania i usuwania skutków zagrożeń środkami mikrobiologicznymi, 1999, Warszawa (niepublikowany).
 21. Sadowski M. (red.), 1996, Strategies of the GHG emission reduction and adaptation of the Polish economy to the changed climate, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 22. Szamałek A., 2002, Pojęcie terroryzmu w świetle prawa międzynarodowego, praca magisterska, Arch. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 23. Szamałek K., 1997, Strategia gospodarki wodnej Polski, PAN, "Zeszyty Naukowe" nr 17 Użytkowanie a ochrona zasobów wód powierzchniowych w Polsce, Instytut Ekologii PAN, Warszawa, s. 33-43.
 24. Szamałek K., 1998, Oder flood '97 - Lessons learnt in Poland, Proc. Conf. PIK Potsdam 18 May 1998, Report nr 48, s. 21-25.
 25. Szamałek K., 2000a, II Światowe Forum Wody Haga, "Gospodarka Wodna" nr 5, s. 196-197.
 26. Szamałek K., 2000b, The Great Flood of 1997 in Poland: the truth and myth, w: Marsalek J. et al. (red.), Flood Issues In Contemporary Water Management, Kluwer Academic Publishers.
 27. Woś A., 1995, Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu