BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Tadeusz
Tytuł
Wykluczenie społeczne a zrównoważony rozwój - podstawowe relacje przyczynowo-skutkowe
Social Exclusion Versus Sustainable Development - Basic Cause-Effect Relations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (7), 2007, nr 1185, s. 30-40, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Wykluczenie społeczne, Integracja społeczna, Analiza wskaźnikowa
Sustainable development, Social exclusion, Social integration, Ratio analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu było rozpoznanie związków pomiędzy wykluczeniem społecznym a paradygmatem rozwoju zrównoważonego. Autor wyjaśnił istotę wykluczenia społecznego, a następnie zaproponował schemat analizy wskaźnikowej wykluczenia i integracji społecznej w układzie przyczynowo-skutkowym z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju.

The article emphasizes the theoretical and practical significance of recognizing relations between social exclusion and the paradigm of sustainable development. Social exclusion poses a direct threat undermining social order. Having explained the concept of social exclusion and the related categories of integration and social cohesion, the article suggests the outline of indicator analysis related to social exclusion and integration in a cause-effect system, incorporating the concept of sustainable development. The performed substantial presentation of cause-effect sequence may be used in constructing the monitoring system of these social phenomena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Istota i rozwój analizy przyczynowo-skutkowej z wykorzystaniem wskaźników, Gospodarka a Środowisko 5, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1115, AE, Wrocław 2006.
 2. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa 2005.
 3. Bukowski M., Wykluczenie społeczne i integracja z perspektywy projektu, Materiał UNDP, Warszawa, luty 2006.
 4. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2003 - warunki i jakość życia Polaków, VizjaPress & IT, Warszawa, 2004 ; http://www.diagnoza.com.
 5. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2000 - warunki i jakość życia Polaków, VizjaPress & IT, Warszawa 2001 ; http://www.diagnoza.com.
 6. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2005 - warunki i jakość życia Polaków, VizjaPress & IT, Warszawa 2006; http://www.diagnoza.com.
 7. Dziewięcka-Bokun L., Ekskluzja społeczna - istota, przyczyny, [w:] B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska (red.), Wokół teorii polityki społecznej, Aspra-Jr., Warszawa 2003.
 8. Gore Ch., Figueiredo J.B., Wykluczenie społeczne i polityka przeciwdziałania ubóstwu, "Problemy Polityki Społecznej" 2003 nr 5.
 9. Grewiński M., Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jako nowe instrumenty integracji społecznej Unii Europejskiej, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja" 2002 rok II nr 3, lipiec-wrzesień, Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 10. Lepianka D., Czym jest wykluczenie społeczne? Wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji, "Kultura i Społeczeństwo" 2002 nr 4.
 11. Mahler F., Marginality and Maldevelopment, [w:] J. Danecki (red.), Insights into Maldevelopment, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1996.
 12. Mayes D.G., Berghman J., Salais R. (red.), Social Exclusion and European Policy, Ed ward Elgar, 2001.
 13. Narodowa Strategia Integracji Społecznej, polski dokument opracowany przez Zespół Zadaniowy do Spraw Reintegracji Społecznej, MPiPS, Warszawa 2004.
 14. Perceptions of Social Integration and Exclusion in an Enlarged Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004.
 15. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000.
 16. Zrewidowana strategia spójności społecznej (zatwierdzona przez Komitet Ministrów na 878 sesji zastępców Ministrów 31 marca 2004 r.), Europejski Komitet Spójności Społecznej (CDCS), Rada Europy, Strasburg, 27 kwietnia 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0690
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu