BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara
Tytuł
Świadomość ekologiczna studentów - prawda czy fikcja?
Students' Ecological Awareness - True or Fiction?
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (7), 2007, nr 1185, s. 48-60, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością
Słowa kluczowe
Świadomość ekonomiczna, Studenci, Badania ankietowe
Economic awareness, Students, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była próba oceny poziomu realnej świadomości ekologicznej studentów, będących dzięki pobieranemu wykształceniu, potencjalnymi kandydatami do elity społecznej, mającej wpływ na pogląd i postawy innych grup społecznych. W artykule przedstawiono wyniki badań realnej świadomości ekologiczne studentów na przykładzie studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Następnie porównano poziom świadomości ekologicznej badanych studentów z poziomem świadomości ekologicznej tzw. statystycznego Polaka w celu określenia, w jakim stopniu opinie studentów są podobne do opinii ogółu badanych Polaków.

Ecological awareness of people is one of the factors conditioning solving environmental problems. There are different kinds of this awareness among others real and ideal. Considering these two types of the ecological awareness a purpose of the article is the attempt of the assessment of the real ecological awareness level of students who because of their education become potential candidates for the social elite having influence on views and the attitude of different social groups. On that account the article: presents research findings of the real ecological awareness of students on the example of students of the Faculty of Economics and Management of the University of Szczecin, compares the level of the ecological awareness of examined students with the level of the ecological awareness of the so-called statistical Pole in order to determine on what level the opinions of students are similar to the opinions of all examined Poles. In comparison are used findings of all-Polish examinations carried out by Public Opinion Research Centre in 2004. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kiełczewski D., Ekologia społeczna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
  2. Kryk B., Ecological Knowledge and Education in Poland, "Polish Journal of Environmental Studies" 2006 Vol. 15 No. 4C.
  3. Kryk B., Włodarczyk-Śpiewak K., Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, [w:] D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
  4. Raport CBOS, Świadomość ekologiczna Polaków, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0690
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu