BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiewicz Agnieszka
Tytuł
Szkoda środowiskowa i jej ubezpieczenie
Environmental Damage and Its Insurance
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (7), 2007, nr 1185, s. 78-86, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Szkody, Ubezpieczenia ekologiczne
Environmental protection, Damages, Ecological insurance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Stale rozwijająca się działalność człowieka oraz postęp techniczny powodują, że pojawiają się wciąż nowe zagrożenia i wynikające z nich ryzyka. Zalicza się do nich m.in. skażenie środowiska i katastrofy ekologiczne. Naturalnym jest, że człowiek szuka ochrony przed różnymi ich następstwami. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia środowiskowe (ekologiczne). W artykule podjęto próbę sprecyzowania pojęcia szkoda środowiskowa, na tyle szeroko, aby definicja ta obejmowała nie tylko skutki pośrednie zanieczyszczenia środowiska, ale także skutki bezpośrednie, pomijane najczęściej w proponowanych definicjach.

Business is still developing with the aspiration to get more and more benefits which can create a number of new impediments - particularly those which are unknown till now. They can cause different damages not only in the field of the people activity but also in the personal and financial area. That is why new instruments are implemented in all environment area in the whole world. Among those instruments the most popular is the environmental insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowska-Dutkiewicz В., Problem ubezpieczeń ekologicznych na tle zagrożeń środowiskowych w Polsce, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1993 nr l -2, s. 6.
 2. Borys G., Ryzyko ekologiczne i jego systematyka na gruncie teorii ubezpieczeniowej, [w:] S. Czają (red.), Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 29, Jugowice-Wrocław 2002, s. 23.
 3. Dmochowski S., Ubezpieczenia majątkowe i osobowe, P WE, Warszawa 1984.
 4. Famielec J., Górka K., Mojżesz-Wlazły G., Straty i korzyści ekologiczne, [w:] K. Górka (red.), Ekonomika ochrony środowiska naturalnego, Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Kraków 1993, s. 19.
 5. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa.
 6. Longchamps M., Odpowiedzialność za szkodą ekologiczną, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986.
 7. Maśniak D., Ubezpieczenia ekologiczne, Zakamycze, Kraków 2003.
 8. Molęda M., Odpowiedzialność cywilna za szkodą w środowisku i jej ubezpieczenie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 7-8, 2004, s. 44.
 9. Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo ARJES, Warszawa 2000, s. 133.
 10. http://www.ekologika.pl/modules.php?name=News&file=articIe&sid=97 (22. 05.2004).
 11. http://www. ekologika.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=539 (30.07.2004).
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0690
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu