BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna
Tytuł
Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych
Assessment of agricultural companies' financial liquidity
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 1, s. 43-59, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Rolnictwo, Płynność finansowa
Agricultural enterprises, Agriculture, Financial liquidity
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących kształtowania się wskaźnika płynności bieżącej w przedsiębiorstwach reprezentujących sektor rolny. Analizy dotyczyły średnio 356 przedsiębiorstw w latach 1996-2005. Stwierdzono, że przedsiębiorcy rolni utrzymywali wskaźniki płynności bieżącej na wyższym poziomie niż wartości literaturowe (za miarę przyjmując wartość średnią), jednak analizując medianę, wskaźniki płynności oscylowały wokół literaturowego optimum. Efektywniej gospodarowali przedsiębiorcy utrzymujący wskaźniki płynności bieżącej na niższym poziomie (zbliżonym do optymalnego). Część przedsiębiorców rolnych, utrzymujących wskaźniki płynności bieżącej na wysokim poziomie kierowała się motywem ostrożnościowym, część opóźniała regulowanie zobowiązań względem spłacanych należności, kreując zjawisko zatorów płatniczych w sektorze rolnym. Reasumując stwierdzono, że specyfika przedsiębiorstwa rolniczego powinna być rozpatrywana w sferze organizacyjnej a nie w wymiarze finansowym, stąd płynność finansowa w przedsiębiorstwach rolniczych powinna być oceniana z punktu widzenia literaturowego optimum. (abstrakt oryginalny)

This article presents results of research on liquidity ratios levels in companies operating in agricultural sector. About 356 companies were analyzed in the years 1996-2005. It was concluded that farmers were keeping liquidity ratios at higher levels than suggested in literature (average levels were taken as a measure). Farmers keeping liquidity ratios at lower levels (close to optimal values) were operating in a more effective way. Some of the farmers with higher liquidity ratios levels were driven by conservative, risk averse approach, the others were postponing repayment of their debts depending on collected receivables, leading to payment jams in the agricultural sector. In summary, it was stated that specific character of agricultural company should be assessed as pertaining to organizational and not financial area, and consequently financial liquidity in agricultural companies should be assessed against the optimum value described in literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry P. J., Ellinger P. N.,. Hopkin J. A,. Baker C. B: Financial Management in Agriculture.Interstate Publishers, INC Illinois 2000.
 2. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007.
 3. Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J.: Płynność, czy rentowność - dylematy przedsiębiorcy. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Warszawa 2005.
 4. Bień W.: Optymalizacja struktury kapitałów przedsiębiorstwa. „Rachunkowość" nr 9/1995.
 5. Cabana W. (red.): Ekonomia: Podręcznik dla studiów licencjackich. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 6. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii. PWN. Warszawa 1998.
 7. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 8. Franc J.: Struktura kapitału a procesy rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 9. Franc-Dąbrowska J.: Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością finansową a efektywność przedsiębiorstw rolniczych. Prace Naukowe Nr 1152, AE Wrocław, 2007.
 10. Garbusewicz W.: Podstawy analizy finansowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 11. Gołaszewski R, Urbanek R, Walińska E.: Analiza sprawozdań finansowych. Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2001.
 12. Gołębiewski G., Tłaczała A.: Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa 2005.
 13. Gruszecki T.: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. PWN Warszawa 2002.
 14. Guzewicz W., Kulawik J., Osuch D.: Jak powstał Ranking - uwagi metodologiczne. Nowe Życie Gospodarcze 27.11.2005 r., Warszawa 2005.
 15. Helfert E. A.: Techniki analizy finansowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 16. Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", Gdańsk 1992.
 17. Kulawik J.: Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi. Studia i Monografie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1995.
 18. LEKSYKON FINANSÓW. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 19. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A.: Analiza ekonomiczno-finansowa firmy. Difin, Warszawa 2001.
 20. Luszniewicz A.: Statystyka ogólna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 1980.
 21. Michna W.: Polityka gospodarcza Polski w bieżącej dekadzie. Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM Sp. z o.o. Warszawa 2001.
 22. Patterson R.: Kompedium wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 23. Pikę R., Nille B.: Corporate finance and investment decisions and strategies. Prentice Hali Europę, 1999.
 24. Pietrzak M.: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 25. Podstawka M.: Podstawy finansów teoria i praktyka. Wydawnictwo SGGW Warszawa 2005.
 26. Pomykalska B., Pomykalski R: Analiza finansowa Przedsiębiorstwa. PWN Warszawa 2007.
 27. Przesławska G.: Rola państwa w gospodarce w ujęciu szkół ekonomicznych /w/ Regulowana gospodarka rynkowa (red. Kalina-Prasznic U.). Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 28. Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 29. Samuelson W. F., Marks S. G.: Ekonomia menedżerska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 30. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. 31.Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 31. Szczepański J., Szyszko L.: Finanse przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 32. Wasilewski M.: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 33. Wasilewski M.: Poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej a efektywność przedsiębiorstw rolniczych. Prace Naukowe Nr 1159, AE Wrocław 2007.
 34. Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 35. Whitehead G.: Ekonomia. Wydawnictwo Zyski S-ka, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu