BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Małgorzata, Kasprzyk Beata
Tytuł
Wpływ składu osobowego rodzin rolniczych na ich dochody
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 1, s. 86-97, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Dochód rozporządzalny, Gospodarstwa domowe, Dochody gospodarstw domowych, Sytuacja demograficzna, Rolnictwo, Dochody rolnicze, Modelowanie ekonometryczne
Disposable income, Households, Household income, Demographic situation, Agriculture, Farm household income, Econometric modeling
Uwagi
W artykule znajdują się tabele z danymi statystycznymi przedstawiającymi poziom i dynamikę rozporządzalnych dochodów na 1 osobę w społeczno-ekonomicznych grupach gospodarstw domowych w latach 1993-2004 w Polsce (w zł i %) oraz przeciętną liczbę osób w społeczno-ekonomicznych grupach gospodarstw domowych w latach 1993-2004 w Polsce.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w świetle uwarunkowań demograficznych. Za jeden z ważniejszych czynników warunkujących zróżnicowanie dochodu rozporządzalnego na 1 osobę uznano skład demograficzny gospodarstwa domowego. Jak wynika z analizy, znaczne zróżnicowanie sytuacji demograficznej w gospodarstwach domowych reprezentujących poszczególne kategorie społeczno-zawodowe uzasadnia zróżnicowanie w zakresie dochodów rozporządzalnych. W doborze modeli dochodów i zmian składu demograficznego przyjęto, że na kształtowanie się zmiennych objaśnianych wpływają dwie zmienne objaśniające: czas i przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej. Jako zmienną objaśnianą przyjęto: w modelach dochodów - realny przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę; w modelach określających skład demograficzny – przeciętną liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wyniki modelowania potwierdzają, że gospodarstwa domowe związane z rolnictwem osiągają najniższe dochody i charakteryzują się zarazem największą przeciętną liczbą spośród pozostałych społeczno-zawodowych grup gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowski Z.: Dochody ludności rolniczej w Polsce w latach 1986-1996 /w:/ Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce, (red. A.P. Wiatrak). SGGW, Warszawa 1998.
 2. Budżety gospodarstw domowych, kolejne wydania. GUS, Warszawa 1993-2005.
 3. Deniszczuk L.: Zróżnicowanie dochodów i konsumpcji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Przejawy — tendencje — przyczyny /w:/ Nierówni i równiejsi. Sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, (red. T. Kowalik). Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 4. Dobrska Z.: Rozwarstwienie dochodów a rozwój gospodarczy w krajach Trzeciego Świata. PWN, Warszawa 1990.
 5. Grondkowski S.: Dochody i wydatki gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-1998, w tym związanych z rolnictwem. Roczniki Naukowe SERiA, zeszyt 3. Warszawa- Poznań-Białystok 2001.
 6. Haponiuk M.: Dochody gospodarstw domowych użytkujących gospodarstwo rolne (działkę). Wiadomości Statystyczne nr 3, 2000.
 7. Leszczyńska M.: Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania. URz, Monografie i Opracowania nr 2, Rzeszów 2007.
 8. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych. GUS, Warszawa 1999.
 9. Tomczak F.: Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa 2004.
 10. Więcek J., Fajczak A.: Zmiany dochodu i czynniki demograficzne w gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne nr 8, 1999.
 11. Zegar J.S.: Dochody rolników po akcesji do Unii Europejskiej /w:/ Analiza ekonomiczno-produkcyjnej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej. IERiGŻ, Warszawa 2005.
 12. Zegar J.S.: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa 2004.
 13. Zegar J.S.: Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji. SGH, Monografie i Opracowania nr 496. Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu