BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Justyna (Wydział Finansów)
Tytuł
Finansowe konsekwencje uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla przedsiębiorstw
Financial Consequences of Carbon Emission Rights for Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 513-521, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Emisja zanieczyszczeń, Zanieczyszczenie powietrza, Opłaty ekologiczne, Wynik finansowy
Capital market, Pollution emission, Air pollution, Environmental fees, Financial performance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, metalurgicznego, mineralnego i papierniczego działające w Unii Europejskiej są zobowiązane do posiadania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Zaprezentowano sposób wyceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz wpływ uprawnień do emisji na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zaznaczono iż uprawnienia te mogą być przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym.

Since 1st January 2005 enterprises in the European Union from specified branches (among others power plants) has had to cover their carbon emissions with emission rights. Emission rights are new assets of the enterprise. The obligation to cover the carbon emissions with the emission rights implies the different financial consequences for enterprises. In the article the issues of the assessment of the emission rights, revenues and costs and derivatives connected with the emission rights are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Golachowski K.: Falstart posiadaczy uprawnień. "Gazeta Prawna" 2006, nr 232.
  2. Jajuga K, Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 2000.
  3. Korekta prognozy wyników Praterm SA na 2006 rok, Raport bieżący nr 14/2006 z 27 kwietnia 2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2006.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdział Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., Dz.U. 2005, nr 264, poz. 2205 i 2206.
  5. Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe. PWN, Warszawa 2005.
  6. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień)do emisji zanieczyszczeń do powietrza z 28 listopada 2005 roku, załącznik do Dz. Urz. Min. Fin. 2005, nr 15 poz. 134.
  7. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538 z póź. zm.
  8. Ustawa z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. 2004, nr 281, poz. 2784.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu