BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Michał
Tytuł
Szacowanie premii za ryzyko w przedsiębiorstwach pozagiełdowych na przykładzie spółdzielni mleczarskich
Estimating Risk Premium in Non-listed Firms on the Example of Dairy Cooperatives
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 617-626, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Rating, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Metody taksonomiczne
Cooperative creameries, Rating, Enterprise risk, Taxonomic methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano zastosowanie metody taksonomicznej do określenia, w formie ratingu, poziomu ryzyka przedsiębiorstw pozagiełdowych działających w tej samej branży. Przedstawiona w pracy metodyka została zilustrowana na przykładzie polskich spółdzielni mleczarskich, ale może być ona wykorzystana w dowolnej branży, w której trudno zastosować klasyczne metody wyceny kosztu kapitału własnego.

The paper presents tacsonomic method, which is used to defining risk level in the form of rating. This rating was used for classifying non-listed firms operating in the same industry. Basing on such classification the risk premium was assessed. This assessment was done by the Delpi Process. Methodology presented in the paper was illustrated on the Polish dairy cooperatives example. However it could be used in any industry, in which classical tools dedicated for public-listed companies could not be used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cwynar W., Cwynar A.: Jak zmierzyć efekty kreacji wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa - przekrój dostępnych możliwości. Controlling i rachunkowość zarządcza 2000, nr 7.
 2. Dudycz T., Szymański R: Wpływ jakości zarządzania kapitałem pracującym na Ekonomiczną Wartość Dodaną - badania empiryczne. W: Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. Red. D. Zarzecki. T. II. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 3. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1998.
 4. Franc J.: Struktura kapitału a procesy rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 5. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania lyzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa 2001.
 6. Jolson M.A., Rossów G.L.: The Delpi Process in Marketing Decision Making. Journal of Marketing Research, Vol. VIII (November) 1971.
 7. Kukuła K.: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa 2000.
 8. Melich M.: Wycena wartości firmy. W: Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tu-zimek. Poltext, Warszawa 2004.
 9. Samuelson W.R, Marks S.G.: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa 1998.
 10. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1997.
 11. Tyran M.R.: Wskaźniki finansowe. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu